Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu

Tên Q: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
ĐKNV: hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá
Khu vực: Từ Châu
Phần thưởng: random Bạch Linh giáp (atk +29, agi +3, lv50) cnhư x2
Nội dung nhiệm vụ:
– Ngay khi hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
– Đi qua Động đá Nai Thuần bên trái đến rừng Nhu Tu tầng 2 (map có Uy võ binh), tọa độ 1300-700 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tào Nhu, Trương Liêu, Huyện Úy x8
– Thắng lợi quay lại Nhu Tu trại tọa độ 1050-2900 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
– Đến đầm lầy Nhu Tu (rừng Nhu Tu tầng 2 đi xuống bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó đến tọa độ 550-200 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ. 
– Đến tọa độ 2200-1150 xảy ra đối thoại, Tôn Quyền gia nhập đội ngũ.
– Cho Tôn Quyền xuất chiến, di chuyển trong đầm lầy Nhu Tu gặp và chiến đấu 3 trận với quân Tào.

2510-850 Trương Liêu, thượng tướng x4 
1600-700 Từ Hoảng, thượng tướng x4 
1200-650 Hứa Chử, thượng tướng x4 

– Thắng lợi đi đến 500-250 xảy ra đối thoại, tiếp tục đi trong đầm lầy chiến đấu thêm 2 trận nữa: 

1800-1500 Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử, thượng tướng x7 
500-250 Tào Tháo, cửu trận quân x9 

Thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu