Posted in Nam Trung

Dạ Miêu Tử

Tên Q: Dạ miêu tử Địa điểm: Thành Vĩnh Xương – Nam Trung ĐKNV: + Tái sinh lv 50 + Hoàn thành nhiệm vụ:Hoàng Lăng…

Posted in Nam Trung

A Hắc và A Thi Mã

Tên nhiệm vụ: A Hắc và A Thi Mã Địa điểm: Trúc Sơn đỉnh – Nam Trung ĐKNV: Lv25 Phần thưởng: Lựa chọn 1 :100kim…

Posted in Nam Trung

Pháp đuổi beo

Tên Q: Pháp đuổi beo ĐKNV : lv25 Địa điểm : Trại Bát Nạp – Nam Trung Phần thưởng: Giáp Nam Man (def +31, agi…

Posted in Nam Trung

Phi tiêu Chúc Tuyền

Tên Q: Phi tiêu Chúc Tuyền ĐKNV: không có Địa điểm: Tam Giang thành – Nam Trung Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm…

Posted in Nam Trung

Dương Gia trừ hại

Tên Q: Dương Gia trừ hại ĐKNV : chuyển sinh lv 25 Địa điểm:  Rừng Tây Ngân Trị (tầng 2 Đường nhỏ vũ lâm) –…

Posted in Nam Trung

Lễ vật của Trần Gia Gia

Tên Nhiệm Vụ: Lễ vật của Trần gia gia ĐKNV: lv 25 Địa Điểm:Thành Vĩnh Xương-Nam Trung Phần thưởng:Điểm kinh nghiệm 0,3% Nội Dung Nhiệm…

Posted in Nam Trung

Vương Tiểu Nhân và Dạ Miêu Tử

Tên nhiệm vụ: Vương Tiểu Nhân và Dạ Miêu Tử ĐKNV: chuyển sinh lv 25 Địa điểm: Cẩm Đời Sơn – Nam Trung Vật phẩm…

Posted in Nam Trung

Bệnh kỳ lạ của mẹ

Tên Q: Bệnh kỳ lạ của mẹ ĐKVN: lv25 Địa điểm: Tam Giang Thành – Nam Trung Phàn thưởng: điểm kinh nghiệm nhiều (0.7 %),…

Posted in Nam Trung

Binh dã man địa tì

Tên Q: Binh dã man địa tì ĐKnv: lv 25 Địa điểm: Thành Tam Giang – Nam Trung Phần thưởng: điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%)…

Posted in Nam Trung

Độc Trì

Tên Q: Độc trì ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Thành Vĩnh Xương – Nam Trung Vật phẩm nhận đc: (random) exp 0,3% P.Hoàng tương Nội…