TS Online Mobile: Hệ thống Kỳ Hồn – kinh mạch võ tướng

Kỳ Hồn TSM - Kinh mạch võ tướng

Kỳ Hồn (hay có thể gọi với tên khác là bộ kinh mạch) là tính năng chỉ có ở phiên bản TS Online Mobile (TSM) dành riêng cho võ tướng trang bị gia tăng các chỉ số trạng thái.

1, Kỳ Hồn Bộ Vị: Kỳ Hồn được chia làm 6 bộ phận (hay còn gọi là bộ vị) gồm: Thiên – Địa – Nhân – Nhật – Nguyệt – Tinh. Kỳ Hồn thuộc bộ vị nào thì chỉ trang bị được cho bộ vị đó (Tương dự như việc phân chia trang bị Áo – Nón – Tay – Giày – Vũ khí – đặc thủ)

2, Độ quý giá – Chất lượng Kỳ hồn: được phân cấp độ từ 1 đến 5 và phân biệt bằng tên gọi (VD: Công Kích Hồn Nhất, Công Kích Hồn Nhị, Công Kích Hồn Tam, Công Kích Hồn Tứ, Công Kích Hồn Ngũ…)

3, Cấp kỳ hồn

 • Mặc định khi vừa nhận được Kỳ Hồn sẽ có cấp độ 1 và có thể sử dụng tính năng Cường hóa để thăng cấp cho Kỳ Hồn.
 • Giới hạn thăng cấp tối đa là 5. Tùy vào chất lượng của kỳ hồn mà có thể sử dụng tính năng đột phá nhằm nâng giới hạn thăng cấp (mục 9 bên dưới).
 • Thăng cấp Kỳ Hồn sẽ giúp gia tăng giá trị của chỉ số chính và chỉ số phụ (mục 8 bên dưới).

4, Thuộc tính chính (chỉ số chính)

 • Là 1 trong 6 chỉ số trạng thái cơ bản được gia tăng (INT/ATK/DEF/HPX/SPX/AGI)
 • Giá trị ban đầu của thuộc tính chính phụ thuộc vào chất lượng của kỳ hồn.

5, Thuộc tính phụ (Chỉ số phụ)

 • Loại chỉ số và giá trị sẽ được tạo ra ngẫu nhiên khi nhận được kỳ hồn.
 • Giá trị được cộng ban đầu hoặc cộng thêm khi cường hóa sẽ ngẫu nhiên trong một khoảng nào đó tùy thuộc vào chất lượng của Kỳ Hồn.

Các loại chỉ số phụ bao gồm:

 • 6 chỉ số trạng thái cơ bản: INT/ATK/DEF/HPX/SPX/AGI
 • 反伤率 (Tỷ lệ phản đòn)
 • 命中 (Chính xác)
 • 躲避 (Né tránh)
 • 异常抗性 (Kháng)
 • 攻击时体力回复 (Hồi HP khi tấn công)
 • 攻击时技力回复 (Hồi SP khi tấn công)
 • 暴击率 (Tỷ lệ bạo kích)
 • 暴击伤害 (Sát thương bạo kích)
 • 气血百分比 (Tăng % HP)
 • 蓝百分比 (Tăng % SP)

6, Cấp bậc tăng thêm (等级加成)

 • Khi cường hóa Kỳ Hồn đến một cấp độ nhất định (3 – 7 – 9) thì võ tướng sẽ được gia tăng thêm giá trị của chỉ số phụ thuộc vào Kỳ Hồn đó.
 • Loại chỉ số được cộng cũng sẽ ngẫu nhiên chứ không cố định cho dù trùng tên Kỳ Hồn.

7, Bộ Kỳ Hồn

 • Tương tự như trang bị sẽ có các bộ đồ như Bá Hồn, Bá Lược, Cửu Kim thì Kỳ Hồn cũng sẽ có các Bộ Kỳ Hồn.
 • Bộ Kỳ Hồn được chia thành 2 loại là bộ 4 món và bộ 6 món.
 • Khi trang bị cho võ tướng đủ số lượng Kỳ Hồn thuộc bộ đó thì sẽ nhận được thêm thưởng giá trị các chỉ số tùy thuộc vào từng bộ.

8, Cường hóa Kỳ Hồn

 • Tất cả Kỳ Hồn đều có thể được cường hóa để thăng cấp Kỳ Hồn nhằm gia tăng các chỉ số thuộc tính chính và thuộc tính phụ  (mục 3 ở trên)
 • Cường hóa Kỳ Hồn sẽ tiêu hao Mảnh Vụn Kỳ Hồn (65450)
 • Mảnh vụn Kỳ Hồn có được thông qua việc phân giải Kỳ Hồn
 • Tùy thuộc vào độ quý của Kỳ Hồn và cấp độ cường hóa mà số lượng mảnh vụn Kỳ Hồn tiêu hao càng cao.
Cường hóa Kỳ Hồn TSM
Cường hóa Kỳ Hồn TSM

9, Đột phá Kỳ Hồn

 • Sau khi đột phá sẽ nâng giới hạn thăng cấp của Kỳ Hồn
 • Tùy vào chất lượng của Kỳ Hồn mà giới hạn đột phá sẽ khác nhau.
 • Cần tiêu hao Kỳ Hồn cùng chất lượng mới có thể đột phá.
Đột phá Kỳ Hồn
Đột phá Kỳ Hồn

10, Phân giải Kỳ Hồn

 • Phân giải Kỳ Hồn sẽ nhận được Mảnh vụn Kỳ Hồn (65450) dùng để cường hóa các Kỳ Hồn khác
 • Tùy vào chất lượng của Kỳ Hồn mà số lượng mảnh vụn nhận được sau khi phân giải sẽ khác nhau
Phân giải Kỳ Hồn TSM
Phân giải Kỳ Hồn TSM

11, Khóa Kỳ Hồn

Kỳ Hồn bị khóa sẽ không bị chọn nhanh để phân giải nhằm tránh việc phân giải nhầm các Kỳ Hồn có giá trị.

Kỳ Hồn bị khóa sẽ có chữ “L” ở góc trái bên dưới.

Khóa Kỳ Hồn TSM
Khóa Kỳ Hồn TSM

 

 

 

Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu