Posted in Dương Châu

Bản đồ hàng hải Y Châu

Tên Q: Bản đồ hàng hải Y Châu ĐKNV: Không có Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Bản đồ hàng hải Y Châu – Dị…

Posted in Dương Châu

Chu Du quyết định

Tên Q: Chu Du quyết định ĐKNV: Hoàn thành Q Hai nàng Kiều thông minh Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: thi hùng kiếm (công…

Posted in Dương Châu

Hai nàng Kiều thông minh

Tên Q: Hai nàng Kiều thông minh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền trả thù Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Kiến An cổ mộc 10…

Posted in Dương Châu

Chiêu lạm nhân tài

Tên Q: Chiêu lạm nhân tài ĐKNV: Thuật dung thọ cấp 10, Hoàn thành Q Khổ tu của thuật Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần…

Posted in Dương Châu

Hoa Đà giải độc

Tên Q: Hoa Đà giải độc ĐKNV: không có. Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: học được Thuật Giải Độc. Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Dương Châu

Thạch đầu thành

Tên Q: Thạch đầu thành ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo: Người không chết Nội…

Posted in Dương Châu

Chiến hữu dã man của tôi

Tên Q: Chiến hữu dã man của tôi ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Xuân địa thiết giáp (địa + 2, phòng…

Posted in Dương Châu

Dẹp yên Ba Tài

Tên Q: Dẹp yên Ba Tài ĐKNV: chuyển sinh lv 25, phải gia nhập quân đoàn. Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: + Exp nhiều…

Posted in Dương Châu

Tào Xung cân voi

Tên Q: Tào Xung cân voi ĐKNV: Hoàn thành Q Anh hùng tuấn mã Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng:  kĩ năng tâm học được…

Posted in Dương Châu

Ác vận Tiểu Bá Vương

Tên Q: Ác vận Tiểu Bá Vương ĐKNV: Không có Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: + Chọn 1: kim tỏa của Tôn Sách,…