Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Bá Hồn Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ HỒN KIM Những món đồ xứng đáng dành cho bá…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Bá Lược Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ LƯỢC KIM Những món đồ xứng đáng dành cho bá…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Phục Hổ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ PHỤC HỔ Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Hủy Văn

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ HỦY VĂN Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Lĩnh Ngộ Đơn – tăng điểm trạng thái của võ tướng tùy ý

Lĩnh ngộ đơn là gì ? Là đan dược bí truyền do admin BDY dầy công nghiên cứu, thiên biến vạn hóa, biến tướng sức…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bùa, phù, ngọc, trục quyển bổ trợ nâng cấp và cường hóa trang bị

Bài viết này mình sẽ tách ra làm 3 phần, để tiện cho việc theo dõi. Phần 1: Các loại vật phẩm để cường hóa…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Khí Võ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ KHÍ VÕ Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Hoàn Hồn Đan – Đan dược hồi sinh nhân vật/võ tướng

Hoàn hồn đan / Hồi sinh đan / Đan dược phục sinh là gì? Đúng với tên gọi của mình đây là đan dược dùng…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bùa chú kỹ năng – sử dụng skill mà không cần học

TỔNG HỢP TẤT TẦN TẬT VỀ BÙA CHÚ KỸ NĂNG Giới thiệu Bùa chú là gì? Chúng ta có thể hiểu nôm na là bùa…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị (Cứu thục kim ) Cứu Kim

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ (CỨU THỤC KIM) CỨU KIM Loại trang bị ATK / AGI…