Tính năng Linh Hồn TSN
Posted in Tính năng Vật phẩm - Trang bị

TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Linh Hồn võ tướng

I, Giới thiệu chung: Linh hồn là tính năng được phát triển riêng dành cho phiên bản TSN Đa Vũ Trụ Võ tướng được trang…

Thần Trang - Trang bị Thần Thoại
Posted in Tính năng Vật phẩm - Trang bị

TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Thần Trang (Trang bị Thần Thoại)

I, Giới thiệu chung Thần Trang (hay có thể gọi là trang bị Thần Thoại) là hệ thống trang bị được phát triển dành riêng…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Danh sách Vũ Khí Chuyên Võ – TSBDY Mobile

Danh sách vũ khí chuyên võ Giới thiệu về Vũ Khí Chuyên Võ ( Vũ Khí Chuyên Dụng ): Bài viết sẽ được bổ sung…

Posted in Giới thiệu Vật phẩm - Trang bị

Những Trang Bị / Bộ Trang Bị Ngoại Trang Hiếm trong TSBDY

Giới thiệu Về hệ thống ngoại trang các bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Sau đây là những mẫu ngoại trang hàng…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Bá Hồn Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ HỒN KIM Những món đồ xứng đáng dành cho bá…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Bá Lược Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ LƯỢC KIM Những món đồ xứng đáng dành cho bá…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Phục Hổ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ PHỤC HỔ Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Hủy Văn

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ HỦY VĂN Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Lĩnh Ngộ Đơn – tăng điểm trạng thái của võ tướng tùy ý

Lĩnh ngộ đơn là gì ? Là đan dược bí truyền do admin BDY dầy công nghiên cứu, thiên biến vạn hóa, biến tướng sức…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bùa, phù, ngọc, trục quyển bổ trợ nâng cấp và cường hóa trang bị

Bài viết này mình sẽ tách ra làm 3 phần, để tiện cho việc theo dõi. Phần 1: Các loại vật phẩm để cường hóa…