Posted in Quan Trung

Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng

Tên Q: Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng Nhiệm vụ…

Posted in Quan Trung

Đại chiến với Đổng Trác lần 2

Tên Q: Đại chiến với Đổng Trác lần 2 ĐKNV: Sở hữu pet Điêu Thuyền, Hoàn thành Q Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng ,…

Posted in Quan Trung

Đại chiến với Đổng Trác lần 1

Tên Q: Đại chiến với Đổng Trác lần 1 ĐKNV: Lv. 25, Phải tổ đội đúng 3 người Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: nón pháp sư…

Posted in Quan Trung

Mối thù của Triệu Nga

Tên Q: Mối thù của Triệu Nga ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: áo Uy Sơn (nhanh nhẹn + 12, phòng – 2, lv….

Posted in Quan Trung

Tiến vào tầng 4 lăng Tần Hoàng

Tên Q: Tiến vào tầng 4 lăng Tần Hoàng ĐKNV: Hoàn thành Q Tướng quân cởi giáp Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Được vào tầng…

Posted in Quan Trung

Tìm hộ tống thái tử

Tên Q: Tìm hộ tống thái tử ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: áo Uy Sơn (nhanh nhẹn + 12, phòng – 2, lv….

Posted in Quan Trung

Thanh đồng thần binh

Tên Q: Thanh đồng thần binh ĐKNV: Hoàn thành Q Cửu Khang lệnh Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Nhẫn vô ảnh, Quyển vô ảnh, Tần vô nhị, Bá đao…

Posted in Quan Trung

Quyết chiến Tần cung

Tên Q: Quyết chiến Tần cung ĐKNV: Hoàn thành Q Ngũ Phi oán Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: + Cửu trọng phiên thiên cung Lv…

Posted in Quan Trung

Thích sát Đổng Trác

Tên Q: Thích sát Đổng Trác ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: + Thành công: điểm skill +1. + Thất bại: Giày Chích…

Posted in Quan Trung

Ngũ Phi oán

Tên Q: Ngũ Phi oán ĐKNV: Hoàn thành Q Lý Tư ngũ hình Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: đại phuc thần x5 Nhiệm vụ tiếp theo:…