Posted in Kinh Châu - Nam

Nguy cơ của vườn đào

Tên Q: Nguy cơ của vườn đào ĐKNV: Hoàn thành Q Báo ân của Đỗ Lỗ Ni Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng:  trừng tứu…

Posted in Kinh Châu - Nam

Quế Dương trừ hại

Tên Q: Quế Dương trừ hại ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: cự lực thuốc, lông vũ trong suốt Nội dung…

Posted in Kinh Châu - Nam

Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca

Tên Q: Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca ĐKNV: Lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Phúc Thần Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Nam

Tế trung thần

Tên Q: Tế trung thần ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: thịt giò heo 30 cái, bánh nếp, thuốc nhuộm tóc Nội…

Posted in Kinh Châu - Nam

Tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên

Tên Q: Tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Cải xanh ướp 10 cái,…

Posted in Kinh Châu - Nam

Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương

Tên Q: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu (Nam) Phần thưởng: Lưỡi tây thi 30 cái, thuốc nhuộm tóc…