Posted in Tin tức

Lưu Bị có “Ngũ hổ tướng”, Tào Tháo có “Ngũ tử tướng”, Tôn Quyền có gì trong tay mà tạo được thế chân vạc lẫy lừng thời Tam Quốc?

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai? Đối với…

Posted in Tin tức

Thục Hán có rất nhiều hàng tướng nổi tiếng nhưng Gia Cát Lượng đã quá bất công với người này?

Bên cạnh những danh tướng như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, nhà Thục Hán còn có không ít những hàng tướng không kém phần…

Posted in Giới thiệu

Tổng hợp các bãi khoáng theo từng level ở TS Mobile

Trong tsonline, tính tới phiên bản hiện tại của mobile thì khoáng có level thấp nhất là level 2, còn khoáng có level cao nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Nhạn Điêu Tuyết – Yan Diao Xue – 雁貂雪

Nhạn Điêu Tuyết – Yan Diao Xue – 雁貂雪 Nhạn Điêu Tuyết là một nhân vật hư cấu trong game TS Online. Trong game, cô…

Posted in Pet - Võ tướng

Phong Tư – Feng Xu – 封諝

Phong Tư – Feng Xu – 封諝 Phong Tư là một hoạn quan trong triều đình cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc….

Posted in Tin tức

Nổi tiếng đa nghi, vậy trong Tam Quốc, ai là người mà Tào Tháo tin tưởng nhất?

Dưới trướng Tào Tháo không hề thiếu các anh tài, nhưng ai mới là người giành được sự tín nhiệm của Tào Tháo nhất? Người…

Posted in Tin tức

Vị tướng mà Lưu Bị không thể níu giữ, sau này đã giúp Tào Tháo .

Mãnh tướng đi theo Lưu Bị chinh chiến từ hồi đầu không chỉ có Quan Vũ và Trương Phi. Thời kỳ Tam Quốc , Lưu…

Posted in Tính năng

Hoán Cốt Võ Tướng – Tẩy Tủy Tiềm Năng

GIỚI THIỆU VỀ HOÁN CỐT – Tính năng hoán cốt có thể hiểu là việc  RESET LẠI TRẠNG THÁI ( int, atk,.. ) của VÕ…

Posted in Tin tức

Vì những điều này, Tào Tháo mang tiếng oan ngàn năm, Quan Vũ, Khổng Minh cũng bị hiểu lầm

4 chi tiết hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa dưới đây chính là nguyên nhân khiến những nhân vật nổi tiếng thời…

Posted in Tin tức

7 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc

Tuân Úc Luận về chiến lược, Tuân Úc là người lập ra con đường quân sự và quy hoạch bản đồ thống nhất phương Bắc,…