Posted in Pet - Võ tướng

Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠

Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠 Phàn Trù (Phiền trù/Phàn Thầu/…) là bộ tướng của Đổng Trác dưới thời nhà Hán, cùng thời với…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Lĩnh Ngộ Đơn – tăng điểm trạng thái của võ tướng tùy ý

Lĩnh ngộ đơn là gì ? Là đan dược bí truyền do admin BDY dầy công nghiên cứu, thiên biến vạn hóa, biến tướng sức…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bùa, phù, ngọc, trục quyển bổ trợ nâng cấp và cường hóa trang bị

Bài viết này mình sẽ tách ra làm 3 phần, để tiện cho việc theo dõi. Phần 1: Các loại vật phẩm để cường hóa…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽 Trương Liêu là một mãnh tướng tài giỏi bậc nhất nhà Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Hạ Hầu Đôn – XiaHou Dun – 夏侯惇

Hạ Hầu Đôn – XiaHou Dun – 夏侯惇 Hạ Hầu Đôn là một công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃 Từ Hoảng là một vị tướng được các nhà phê bình lịch sử đánh giá xuất sắc nhất…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị Khí Võ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ KHÍ VÕ Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Hoàn Hồn Đan – Đan dược hồi sinh nhân vật/võ tướng

Hoàn hồn đan / Hồi sinh đan / Đan dược phục sinh là gì? Đúng với tên gọi của mình đây là đan dược dùng…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bùa chú kỹ năng – sử dụng skill mà không cần học

TỔNG HỢP TẤT TẦN TẬT VỀ BÙA CHÚ KỸ NĂNG Giới thiệu Bùa chú là gì? Chúng ta có thể hiểu nôm na là bùa…

Posted in Pet - Võ tướng

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬 Điêu Thuyền là một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa (cùng với Tây Thi,…