TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Linh Hồn võ tướng

Tính năng Linh Hồn TSN

I, Giới thiệu chung:

 • Linh hồn là tính năng được phát triển riêng dành cho phiên bản TSN Đa Vũ Trụ
 • Võ tướng được trang bị linh hồn sẽ được nâng cao chỉ số trạng thái và sử dụng được kĩ năng mà linh hồn đó có.
 • Linh Hồn cũng được chia làm các hệ cơ bản như Địa – Thủy – Hỏa – Phong – Quang – Ám tuy nhiên hình dạng của linh hồn không ảnh hưởng đến hệ của Linh Hồn (Ví dụ: Trương Phi trước giờ là hệ Hỏa nhưng đối với Linh Hồn Trương Phi thì nó có thể là 1 trong 6 hệ được liệt kê trước đó).
 • Võ tướng hệ nào thì chỉ có thể trang bị linh hồn có hệ tương đồng.
 • Số lượng kỹ năng (không bị trùng), kỹ năng xịn hay dỏm và điểm trạng thái nhiều hay ít của linh hồn cũng không cố định mà phụ thuộc vào phẩm chất của linh hồn đó.
 • Có 4 phẩm chất linh hồn được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt như sau: Trắng > Lục  > Lam  > Tím
 • Linh hồn sau khi nhận được sẽ nằm trong một Balo khác chỉ có linh hồn (không xếp chồng), không nằm cùng balo với các vật phẩm bình thường khác.

II, Chi tiết tính năng:

1, Hợp thành – chế tạo Linh Hồn:

 • Mỗi lần chế tạo cần có 3 linh hồn cùng phẩm chất để làm nguyên liệu.
 • Khi chế tạo linh hồn sẽ tiêu hao linh hồn nguyên liệu, đồng thời sẽ có cơ hội nhận được linh hồn có phẩm chất cao hơn linh hồn nguyên liệu.
Chế tạo Linh Hồn TSN
Chế tạo Linh Hồn TSN

2, Trang bị Linh Hồn:

 • Mỗi võ tướng chỉ được trang bị duy nhất 1 linh hồn
 • Chỉ trang bị được linh hồn có cùng hệ với võ tướng (Ví dụ: Võ tướng hệ PHONG thì chỉ trang bị được những linh hồn hệ PHONG)
 • Sau khi võ tướng được trang bị linh hồn phù hợp, võ tướng sẽ sử dụng được các kĩ năng mà linh hồn có.
 • Linh hồn sẽ gia tăng chỉ số trạng thái cho võ tướng được trang bị, tỉ lệ phụ thuộc vào phẩm chất của linh hồn
Trang bị Linh Hồn TSN
Trang bị Linh Hồn TSN

3, Cường hóa Linh Hồn

 • Mỗi lần cường hóa sẽ tiêu tốn vật phẩm Cường hóa Hồn Quyển (29801) và Xu BDY (65343) với số lượng tùy vào cấp độ cường hóa.
 • Cấp độ được phép cường hóa tối đa của Linh Hồn phụ thuộc vào phẩm chất của linh hồn đó, cụ thể: Trắng 100 cấp, Lục 120 cấp, Lam 150 cấp và Tím tối đa 200 cấp.
 • Mỗi lần cường hóa tăng cấp thì võ tướng được +2 điểm trang thái phân bổ ngẫu nhiên vào 1 trong 6 chỉ số trạng thái: INT/ATK/DEF/AGI/HPX/SPX
Cường hóa Linh Hồn TSN
Cường hóa Linh Hồn TSN

4, Đột phá Linh Hồn

 • Tương tự như đột phá võ tướng bình thường, linh hồn cũng có thể đột phá.
 • Khi đột phá sẽ tăng “cấp sao” (tối đa 5 sao) và tăng giới hạn cấp được cường hóa tối đa cho linh hồn cũng như tỉ lệ điểm trạng thái mà võ tướng sẽ nhận được khi trang bị linh hồn.
Đột phá Linh Hồn TSN
Đột phá Linh Hồn TSN

5, Nâng cấp kỹ năng Linh Hồn:

 • Nâng cấp kĩ năng của linh hồn phải có linh hồn nguyên liệu có kĩ năng tương đồng (VD linh hồn chính cần nâng cấp kỹ năng Long Trời Lỡ Đất thì linh hồn nguyên liệu cũng phải có kỹ năng Long Trời Lỡ Đất)
 • Mỗi lần nâng cấp thì kỹ năng sẽ được +1 cấp. Cấp tối đa của kỹ năng được phép nâng cấp tương tự như giới hạn của kỹ năng bình thường.
 • Nếu linh hồn nguyên liệu và linh hồn chính có nhiều hơn một kỹ năng giống nhau, tất cả các kỹ năng giống nhau sẽ được nâng cấp lên một cấp.
Thăng cấp kỹ năng Linh Hồn TSN
Thăng cấp kỹ năng Linh Hồn TSN

6, Tẩy luyện Linh Hồn

 • Tương tự như tính năng hoán cốt của võ tướng.
 • Tiêu hao vật phẩm Tẩy luyện hồn phù (29802) và Xu BDY (65343) mỗi lần tẩy luyện.
 • Chỉ những Linh Hồn đã cường hóa thì mới có thể tẩy luyện.
 • Linh hồn đang trong trạng thái Tẩy luyện sẽ không hiển thị ở các chức năng Chế tạo/Trang bị/Cường hóa/Đột phá/Thăng cấp kỹ năng…
Tẩy luyện Linh Hồn TSN
Tẩy luyện Linh Hồn TSN

 

 

 

Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu