Posted in Event - Sự kiện

Event Thách đấu 40 NPC

Nhằm mục đích thử thách sự mạnh mẽ, bền bỉ cũng như tinh thần đoàn kết, đồng đội của các người chơi. God Đậu Yêu…

Posted in Event - Sự kiện

Event Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông

  Vì muốn khống chế các ý niệm tà ác của thế gian,  Bắc Tinh Quân và Nam Tinh Quân đã dùng pháp lực của…