Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi là một viên chỉ huy phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc. Không rõ xuất thân của ông.

Tô Phi là phó tướng của Hoàng Tổ trong trận đánh ở Hạ Khẩu đối đầu với Tôn Quyền.

La Quán Trung kể rằng, Hoàng Tổ cử Tô Phi làm Đại tướng quân, Trần Tựu và Đặng Long làm tiên phong, ra Giang Hạ đón đánh quân Tôn Quyền đang tiến đến Hạ Khẩu. Các tướng Đông Ngô lúc này rút hết lên bờ, thế không đương nổi, quân Hoàng Tổ đại bại.

Tô Phi bỏ chạy thì gặp Phan Chương và bị bắt sống.

Tôn Quyền ra lệnh chém đầu và chờ thêm đầu Hoàng Tổ để tế cha ông là Tôn Kiên.

Nhưng Tô Phi đã ngầm cầu cứu Cam Ninh trước đó, vì trước đây chính Tô Phi là người đã nói đỡ cho Cam Ninh khi dưới trướng Hoàng Tổ. Cam Ninh xin Tôn Quyền tha mạng cho Tô Phi và được đồng ý.

La Quán Trung còn kể thêm rằng, sau này, Thái Sử Từ đã đánh chết Tô Phi.

Trong TS Online, sự kiện kể trên được hệ thống nhiệm vụ tái hiện lại đầy đủ. Nhân vật Tô Phi cũng không có gì nổi trội về chỉ số nhân vật và kỹ năng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tô Phi

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lưu Biểu

Level NPC: 72

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Quân Dinh Giang Hạ Trại – ID Map: 21873 – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tôn Quyền trả thù

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu