Khứ Ti – Qu Bei – 去卑

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑

Khứ Ti là Hữu Hiền Vương tộc Thiết Phất bộ phía Nam Hung Nô vào thời Tam Quốc. Ông xuất thân ở đất Hung Nô, theo bản đồ TS Online là phía Bắc của Bình Châu giáp ranh Mông Cổ.

Khứ Ti là Ngũ Thế tổ của Hách Liên Bột Ngột, người sáng lập nước Hạ vào thời kỳ Thập Lục Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Xuất thân của ông vẫn còn nghi vấn từ hai nguồn văn khác nhau:

  • Theo Bắc sử – Phá Lục Hàn thường truyện: Khứ Ti là chú của Hô Trù Tuyền, em trai của Khương Cừ
  • Theo Thông chí – thị tộc lược: Khứ Ti là hậu duệ của Độ Liêu tướng quân Lưu Bá Tiến nhà Đông Hán, người bị tộc Hung Nô bắt giữ, sau phải lòng con gái tộc trưởng nên sinh ra Thi Lợi, Khứ Ti là con/cháu của Thi Lợi.

Thời Tam Quốc, sử sách chỉ nhắc đến Khứ Ti trong lần Hán Hiến đế đang chạy trốn khỏi Lý Thôi và Quách Dĩ từ Trường An đến Lạc Dương. Ông đã hợp quân cùng Đổng Thừa và một số người khác chống lại bọn Thôi và Dĩ.

Trong TS Online, sự kiện cứu vua Hán không nhắc tới nhân vật Khứ Ti, mà chỉ ghép ông luôn xuất hiện cùng Hô Trù Tuyền. Đồng thời tạo hình của cả hai “rất Chaien (Jaian)” nên cũng không được sử dụng nhiều.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Khứ Ti

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Hung Nô

Level NPC: 94

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Sơn Động Tây Sơn – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Lữ Bố lần đầu lập công, Văn Cơ quy Hán

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu