Posted in Oa Quốc

Yêu Ma Vương

Tên Q: Yêu Ma Vương ĐKNV: Không có Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: cây lược của Ti Di Hô. Nhiệm vụ tiếp theo: Yêu Quỷ…

Posted in Oa Quốc

Yêu Quỷ Vương hoàn lương

Tên Q: Yêu Quỷ Vương hoàn lương ĐKNV: Lv. 150 , Hoàn thành Q Yêu Ma Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Yêu Quỷ Vương…

Posted in Oa Quốc

Thuật bói bằng xương

Tên Q: Thuật bói bằng xương ĐKNV: Không có Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kim tỏa Na Ly Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Oa Quốc

Phò Quốc

Tên Q: Phò Quốc ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25 Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: quạt chuyển sinh (+ 26 INT,+ 2 thuộc tính, lv 96)…

Posted in Oa Quốc

Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kem…

Posted in Oa Quốc

Làm sáng tỏ hiểu lầm

Tên Q: Làm sáng tỏ hiểu lầm ĐKNV: Hoàn thành Q Em có ý anh vô tình Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng:  Tuyên Thảo Hợp…

Posted in Oa Quốc

Nghiệp chướng và tâm ma

Tên Q: Nghiệp chướng và tâm ma ĐKNV: không có Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: kim tỏa của Di Di (Mi Mi). Nội dung nhiệm…

Posted in Oa Quốc

Ti Di Hô cử sứ giả

Tên Q: Ti Di Hô cử sứ giả ĐKNV: Hoàn thành Q Yêu Quỷ Vương hoàn lương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: kim tỏa của…

Posted in Oa Quốc

Nguyện thưởng Từ Phúc

Tên Q: Nguyện thưởng Từ Phúc ĐKNV: Không có Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: kim thôi chuyên (SP lớn nhất + 40, lv. 15). Nội…

Posted in Oa Quốc

Em có ý anh vô tình

Tên Q: Em có ý anh vô tình ĐKNV: Hoàn thành các Q Bản đồ hàng hải Dị Châu , Trưởng tử của Ban Du ,…