Tính năng Dị Giới TS Online Mobile

Dị Giới Hộ Phù - Vật phẩm tăng thời gian được phép ở trong Dị Giới TS Online

– Dị Giới là một bản đồ (“map”) đặc biệt mà người chơi bị giới hạn thời gian tối đa ở trong đó. Tỉ lệ rơi vật phẩm và điểm kinh nghiệm cũng như vật phẩm rơi ra có thể khác so với map thường tùy vào từng dị giới.

– Mỗi tài khoản sẽ có một lượng thời gian vào dị giới miễn phí mỗi ngày tùy chính sách của từng server và có thể sử dụng vật phẩm Dị Giới Hộ Phù (65420) để tăng thêm 60 phút vào dị giới nhưng không quá giới hạn thời gian tối đa mỗi ngày (tạm gọi: thời gian dị giới trong ngày).
– Thời gian vào dị giới miễn phí và tăng thêm từ vật phẩm Dị Giới Hộ Phù đều không tích lũy cộng dồn khi qua ngày mới, nếu không sử dụng hết trong ngày thì sẽ mất.
– Mỗi map dị giới sẽ có giới hạn thời gian riêng (tạm gọi: thời gian dị giới khu vực), người chơi cần đáp ứng còn đủ thời gian dị giới trong ngày và thời gian dị giới khu vực cũng như các điều kiện khác nhưu (level, reborn, tổ đội…) thì mới có thể vào dị giới.
– Khi vào một dị giới bất kỳ thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về thời gian truy cập dị giới để người chơi tiện nắm thông tin.
– Dị giới chỉ áp dụng cho các kênh thường, không áp dụng đối với kênh friend zone.

Dị Giới Hộ Phù - Vật phẩm tăng thời gian được phép ở trong Dị Giới TS Online
Dị Giới Hộ Phù – Vật phẩm tăng thời gian được phép ở trong Dị Giới TS Online
Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu