Lại Cung – Lai Gong – 賴恭

Lại Cung – Lai Gong – 賴恭

Lại Cung là một quan viên nhà Quý Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở quận Linh Lăng, Kinh Châu (Nam).

Sớm nổi danh vì tính cách cương trực, bất phàm, ông sớm ra làm quan cho Lưu Biểu.

Khoảng năm 203, thứ sử Giao Châu là Trương Tân bị thuộc hạ là Khu Cảnh giết chết. Lưu Biểu muốn can thiệp vào Giao Châu phong Lại Cung làm thứ sử thay thế và phong Ngô Cự làm thái thú quận Thương Ngô, rồi cử cả hai đến Giao Châu.

Lại Cung và Ngô Cự nảy sinh hiềm khích nên trở mặt đánh nhau, cuối cùng Lại Cung thua phải rút về Linh Lăng.

Năm 208, Lưu Bị làm chủ Kinh Nam, Lại Cung theo Lưu Bị và được phong làm Trấn Viễn tướng quân.

Năm 219, sau chiến thắng Hán Trung, Lại Cung cùng hơn 120 dâng biếu xin Lưu Bị xứng Hán Trung vương. Lưu Bị xưng vương, phong Lại Cung làm Thái thường khanh, sau thăng lên thành Thái thường.

Năm 220, Tào Phi cướp ngôi nhà Hán để xưng đế. Năm 221, Lưu Bị xưng đế, tức Hán Chiêu Liệt Đế.

Sau đó, trận Di Lăng nổ ra, Lại Cung ở lại đất Thục không tham gia chiến dịch này.

Năm 223, Lưu Bị chết, Lại Cung đề nghị hợp táng Lưu Bị với Hoàng Tư phu nhân, tức Cam Phu Nhân và được mọi người đồng ý.

Sau đó không lâu, không rõ năm nào, Lại Cung qua đời, Lưu Thiện phong Vương Mưu lên thay chức của Lại Cung.

Trong TS Online, nhân vật Lại Cung là một “tướng văn” hệ phong được ưa chuộng bậc nhất. Sở hữu một kỹ năng quá bá đạo, cùng mức tăng chỉ số vô cùng phù hợp, Lại Cung trở thành mục tiêu mà bất cứ ai từng chơi TS Online đều mong muốn sở hữu. Ở bản gốc, tên nhân vật này bị ghi nhầm thành “Laỉ Cung”

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lại Cung

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 113

Thuộc tính thuần: INT – AGI

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Tiệm trà Trường Sa – Trường Sa Thành – Kinh Châu (Nam)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Dạ chiến Trương Phi

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu