Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Thăng Cấp Trang Bị

Thăng cấp Trang Bị – Là nơi đưa các trang bị hiện có lên một tầm cao mới Đối tượng có thể tăng cấp: Tất…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Ngô Xán – Wu Can – 吾粲

Ngô Xán – Wu Can – 吾粲 Ngô Xán, tự là Khổng Hưu, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Tính năng nổi bật khiến TS Online là tượng đài không đối thủ

Là một trong số ít những trò chơi được phát hành chính thức tại Việt Nam những năm 2005, TS Online đã để lại dấu…

Posted in Duyệt Châu

Bạch Môn bắt Lữ Bố

Tên Q: Bạch Môn bắt Lữ Bố ĐKNV: Hoàn thành Q Trận chiến Thọ Xuân Địa điểm: Việt Châu Phần thưởng: Tâm tư cẩm nang, cẩm nang…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Đạt đến đẳng cấp Tinh Anh

Tên Q: Đạt đến Đẳng cấp Tinh Anh Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến Địa điểm: Tế đàn, Tiên…

Nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến
Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh khiêu chiến

Tên Q: Tinh Anh khiêu chiến Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh phân biệt. Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới. Phần thưởng:…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh phân biệt

Tên Q: Tinh Anh phân biệt Điều kiện nhiệm vụ: Tái sinh lv 200 Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới Phần thưởng : Lệnh Bài…

Posted in Tịnh Châu

Dáng vẻ của Từ Hoa

Tên Q: Dáng vẻ của Từ Hoa ĐKNV: Lv 25 Địa điểm: Tịnh Châu (Bình Châu) Phần thưởng: Điêu Thuyền Mê Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Tổng hợp các quest lấy mê học skill 4 võ tướng

Bài viết này tổng hợp các cách lấy mê các võ tướng Tam Quốc thông qua các nhiệm vụ (Quest) bình thường hoặc các event…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Phụng Sồ tài cao

Tên Q: Phụng Sồ tài cao ĐKNV: lv. 166. Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Bàng Thống trở thành võ tướng của mình. Nội…