Posted in Ti Lộ

Đường Vũ Nương

Tên Q: Đường Vũ Nương ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến thôn Quy…

Posted in Ti Lộ

Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu

Tên Q: Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu ĐKNV: Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Phúc thần Nhiệm vụ tiếp theo: Lời nguyện của Lão…

Posted in Ti Lộ

Tiến vào Ô Diệp

Tên Q: Tiến vào Ô Diệp ĐKNV: (cập nhập) Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng:  Cẩm nang tâm tư, cẩm nang hồi ức, túi trừ điểm Nội…

Posted in Ti Lộ

Chư tàn tuyệt vực

Tên Q: Chư tàn tuyệt vực ĐKNV: Hoàn thành Q Tiến vào Ô Diệp Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Cẩm nang hồi ức x3, lều hành…

Posted in Ti Lộ

Tâm ý của Bạch Chí

Tên Q: Tâm ý của Bạch Chí ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Tam nhãn bảo thạch, chức nữ bảo thạch, đế lữ bảo…

Posted in Ti Lộ

Thú to làm loạn Tây Vực

Tên Q: Thú to làm loạn Tây Vực ĐKNV: Chuyển sinh Lv 25 Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: giày 102 + 37 agi -4def + 3tt…

Posted in Ti Lộ

Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni

Tên Q: Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Đao của Đ.L.N Nhiệm vụ tiếp theo: Cường độ Ngọc…