Chu Thiện – Zhou Shan – 周善

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善

Chu Thiện là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của La Quán Trung, ông được kể là một viên tướng tâm phúc của Tôn Quyền.

Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Chiêu bày cho Tôn Quyền kế giả tung tin Ngô Quốc Thái bệnh nặng mong mỏi được gặp mặt Tôn Thượng Hương và A Đẩu lần cuối, hòng bắt A Đẩu làm con tin rồi đòi lại Kinh Châu từ Lưu Bị.

Tôn Quyền tán thành và sai Chu Thiện thực hiện kế hoạch.

Khi đến Kinh Châu, Chu Thiện một mình lẻn vào gặp Tôn Thượng Hương để trình bày lý do. Tôn phu nhân khóc nức nở vì hay tin Ngô Quốc Thái bệnh nặng. Bà đồng ý đi theo nhưng lại muốn bẩm báo Lưu Bị. Chu Thiện liền can ngăn mà e rằng không kịp.

Vừa lên thuyền, Chu Thiện hạ lệnh căng buồm tức tốc nhổ neo. Đang lúc Triệu Vân đi tuần thì bắt gặp, liền hô hào và đuổi theo. Chu Thiện còn hạ lệnh cho thuộc hạ giương cung bắn vào Triệu Vân, nhưng Vân vẫn kịp nhảy lên thuyền và cướp A Đầu về.

Chu Thiện lúc này đuổi theo Triệu Vân thì gặp Trương Phi, ông cầm đao xông tới thì bị Trương Phi vung mâu chém một nhát đứt đầu. Trương Phi xách đầu Chu Thiện ném vào chỗ Tôn Phu Nhân.

Trong TS Online, nhân vật Chu Thiện với kỹ năng quá hoàn hảo của mình khi đạt ngưỡng tái sinh lần 2 còn được gắn thêm mác “rẻ tiền” vì rất dễ kiếm kim tỏa và tướng tinh, khiến độ xuất hiện của vị tướng này là nhiều vô số kể nếu không muốn nói là hành trang bắt buộc phải có của bất kỳ người chơi nào muốn tự mình chinh phục thế giới TS Online. Hệ thống nhiệm vụ cũng ghi nhận lại pha cướp Đẩu của Thiện cùng với đó là pha lao lên đối đầu Trương Phi của ông. Đây cũng nơi duy nhất nhân vật Chu Thiện nếu người chơi muốn bắt ông theo cách thủ công. Ở một số bản, nhân vật Chu Thiện có tên là Đại Võ Quan.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chu Thiện

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 94

Thuộc tính thuần: INT – AGI

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Trong Quest Tiệt Giang đoạt A Đấu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tiệt Giang đoạt A Đấu

Hình ảnh

 

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu