Posted in Tịnh Châu

Dáng vẻ của Từ Hoa

Tên Q: Dáng vẻ của Từ Hoa ĐKNV: Lv 25 Địa điểm: Tịnh Châu (Bình Châu) Phần thưởng: Điêu Thuyền Mê Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Tịnh Châu

Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu

Tên Q: Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu ĐKNV: không có. Địa điểm: Sơn Động Tây Hà – Bình Châu Vật phẩm có được: Kim…

Posted in Tịnh Châu

Thần tình yêu tập sự

Tên Q: Thần Tình Yêu tập sự ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Tây Hà Sơn Động – Bình Châu. Phần thưởng: búp bê Ai Đậu,…

Posted in Tịnh Châu

Sự thông minh của Điêu Thuyền

Tên Q: sự thông minh của Điêu Thuyền ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Rừng Bình Dương – Bình Châu Phần thưởng: Kinh Khanh Đao (công…

Posted in Tịnh Châu

Lữ Bố lần đầu lập công

Tên Q: Lữ Bố lần đầu lập công ĐKNV: không có. Địa điểm:  Thượng Đảng Thành – Bình Châu Phần thưởng: tuấn mã 1 con,…

Posted in Tịnh Châu

Hạnh phúc của người phụ nữ

Tên Q: Hạnh phúc của người phụ nữ ĐKNV: không có. Địa điểm:Thôn Giải Lương – Bình Châu Phần thưởng: lều hành quân 3 cái….

Posted in Tịnh Châu

Da thú bị mất

Tên Q: Da thú bị mất ĐKNV: không có. Địa điểm: Thôn Giải Lương – Bình Châu Phần thưởng: thịt giò heo 2 cái. Nội…

Posted in Tịnh Châu

Cẩm Mã Siêu xuất kích

Tên Q: Cẩm Mã Siêu xuất kích ĐKNV: lv. 25. Địa Điểm: Thượng Đảng Thành – Bình Châu Phần thưởng: Random: ngựa tốt 1 con…

Posted in Tịnh Châu

Tào Xung gỡ rối

Tên Q: Tào Xung gỡ rối ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Thượng Đẳng Thành – thôn Giải Lương – Bình Châu Phần thưởng: chân def…

Posted in Tịnh Châu

Trái cây ở quê nhà

Tên Q: Trái cây ở quê nhà ĐKNV: không có. Địa điểm:  Thành Hà Đông – Bình Châu Phần thưởng: phúc thần 6 cái. Nội…