TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống đào Xu BDY – khai thác Thôn Thực Tệ

Đào xu BDY - Khai thác thôn thực tệ
  • Tính năng đào xu BDY được phát triển dành riêng cho TSN Đa Vũ Trụ để người chơi có thể khai thác Xu BDY (65343) hay còn gọi là Thôn Thực Tệ – Thực Tệ (Xu BDY sẽ được sử dụng để Cường hóa Thần Trang, cường Hóa Linh Hồn..v..v..)
  • Người chơi sẽ cho BDY thợ mỏ ăn các loại thức ăn chuyên dụng để tăng điểm no bụng. Khi có điểm no bụng thì BDY thợ mỏ sẽ khai thác xu trong lúc người chơi đang online/afkmode/ptmode.
  • Hiện tại có 4 loại thợ mỏ và mỗi loại sẽ có thức ăn chuyên dụng khác nhau để tăng điểm no bụng.
  • Mỗi lần đào sẽ chỉ có 1 khoáng công hoạt động. Hệ thống tự động bắt đầu việc đào xu BDY khi có ít nhất 1 khoáng công có độ no > 0.
  • Tỉ lệ đào được Xu BDY và số lượng Xu BDY đào được đối với mỗi loại thợ mỏ cũng khác nhau.
  • Thứ tự ưu tiên làm việc lần lượt gồm: Đốc Công > Trưởng Nhóm > Thợ Thâm Niên > Thợ Thường
NPC ID Tên NPC Item tăng độ no
22120 礦工工頭           Đốc Công 55431   特級肉腿

Thịt Đùi Cao Cấp

22121 礦工班長           Trưởng Nhóm 55432   高級肉串

Xiên Thịt Cao Cấp

22122 資深礦工           Thợ Thâm Niên 55433   上級雞腿

Đùi Gà Thượng Cấp

22123 礦工     Thợ Thường 55434   普通肉包

Bánh bao thường

 

Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu