Posted in Pet - Võ tướng

Dương Tu – Yang Xiu -楊修

Dương Tu – Yang Xiu –楊修 Dương Tu là một mưu sĩ nhà Tào Ngụy, phục vụ dưới trướng của Tào Tháo, sau này giúp…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Chương – Cao Zhang -曹彰

Tào Chương – Cao Zhang –曹彰 Tào Chương là con thứ 2 của Tào Tháo với chính thất Biện Phu Nhân. Ông được miêu tả…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Tú – Zhang Xiu – 張繡

Trương Tú – Zhang Xiu – 張繡 Trương Tú là cháu của Trương Tế, là bộ tướng dưới trướng Đổng Trác cuối thời Đông Hán…

Posted in Tin tức

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Tào Tung (133-193) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Là cha của Tào Tháo, ông của hoàng đế khai quốc…

Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Tin tức

“Tào Ngụy đệ nhất danh tướng” khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?

“Tam Quốc diễn nghĩa” tập trung tô vẽ hình tượng anh hùng các danh tướng Thục Hán. Nhưng trên thực tế, đại tướng Tào Ngụy…

Posted in Tin tức

Lưu Bị có “Ngũ hổ tướng”, Tào Tháo có “Ngũ tử tướng”, Tôn Quyền có gì trong tay mà tạo được thế chân vạc lẫy lừng thời Tam Quốc?

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai? Đối với…

Posted in Tin tức

Nổi tiếng đa nghi, vậy trong Tam Quốc, ai là người mà Tào Tháo tin tưởng nhất?

Dưới trướng Tào Tháo không hề thiếu các anh tài, nhưng ai mới là người giành được sự tín nhiệm của Tào Tháo nhất? Người…

Posted in Tin tức

Vị tướng mà Lưu Bị không thể níu giữ, sau này đã giúp Tào Tháo .

Mãnh tướng đi theo Lưu Bị chinh chiến từ hồi đầu không chỉ có Quan Vũ và Trương Phi. Thời kỳ Tam Quốc , Lưu…