Posted in Lĩnh Nam

Bản đồ và ID Map warp tại Lĩnh Nam

61000 Linh Nam 61001 Cua Thanh Lam Ap 61002 Thanh Lam Ap 61011 Cua Thanh Phu Nam 61012 Thanh Phu Nam 61021 Lang Tay Do…

Posted in Lĩnh Nam

Đổng Trư Mã Viện

Tên nhiệm vụ: Đổng Trư Mã Viện ĐKNV: Hoàn thành nhiêm vụ Mã Cách Địa điểm: Làng Tây Đô Di -Lĩnh Nam. Vật phẩm nhận…

Posted in Lĩnh Nam

Thiện Ác Đồng Quy Yêu Quỷ Vương

Tên Q: Thiện Ác Đồng Quy Yêu Quỷ Vương ĐKNV: Hoàn thành Q Quỷ Vương Chi Thương Địa điểm: Phổ Cát Đảo – Lĩnh Nam…

Posted in Lĩnh Nam

Thủy Quỷ Biển Ao Ca

Tên Q: Thủy Quỷ Biển Ao Ca Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Ngư Phu Tốt Bụng Địa điểm: Phù Nam – Lĩnh…

Posted in Lĩnh Nam

Thủy Quái Hồ Đồ

Tên Q: Thủy Quái Hồ Đồ Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. Địa điểm: Phù Nam – Lĩnh Nam. Vật phẩm có được: Điểm kinh…

Posted in Lĩnh Nam

Tìm Xa Nghìn Trùng

Tên Q: Tìm Xa Nghìn Trùng ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Gặp Tiểu Tiên Kim Tỏa và Yêu Ma Vương Địa điểm: đảo Phổ Cát…

Posted in Lĩnh Nam

Tâm Nguyện Đao Binh

Tên Q: Tâm Nguyện Đao Binh ĐKNV: Không Địa điểm : Phù Nam Thành – Lĩnh Nam Vật phẩm: 3 con PT, 1 con ĐPT…

Posted in Lĩnh Nam

Săn Thủ Đầm Lầy

Tên Q: Săn Thủ Đầm Lầy ĐKNV: Không. Địa điểm: Đầm Lầy Động Lý Tát Vật phẩm: Exp nhiều và thuốc hồi sinh sp+136. Nội dung…

Posted in Lĩnh Nam

Quỷ Vương Chi Thương

Tên Q: Quỷ Vương Chi Thương ĐKNV: Hoàn thành Q Ngọc trụ kim phong Địa điểm: Phổ Cát Đảo – Lĩnh Nam Vật phẩm nhận…

Posted in Lĩnh Nam

Ngư Phu Tốt Bụng

Tên Q: Ngư Phu Tốt Bụng Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Thủy Quái Hồ Đồ Địa điểm: Phù Nam – Lĩnh Nam….