Posted in U Châu

Từ Vô Sơn

Tên nhiệm vụ: Từ Vô Sơn Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung Địa điểm: Từ Vô Sơn – U Châu Vật…

Posted in U Châu

Lời chúc ấm áp

Tên nhiệm vụ: Lời chúc ấm áp Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Trác Quận – U Châu. Vật phẩm nhận được: Sủi Cảo…

Posted in U Châu

Thực phẩm quế hoa

Tên Q : Thực phẩm quế hoa ĐKNV : chưa rõ … có thể lv25 Khu vực : U Châu – Trác Quận Vật phẩm…

Posted in U Châu

Kỳ ngộ Lâu Song

Tên nhiệm vụ: Kỳ ngộ Lâu Song Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung. Địa điểm: Thôn Lâu Song – U Châu….

Posted in U Châu

Sơn tặc vùng Chiêu An

Tên nhiệm vụ: Sơn tặc vùng Chiêu An Điều kiện nhiệm vụ: không có Địa điểm: Trác Quận – U Châu Vật phẩm nhận được: Sơn…

Posted in U Châu

Thanh Long và Hắc Xà

Tên nhiệm vụ: Thanh Long và Hắc Xà Điều kiện nhiệm vu: LV 30, hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa Đia điểm: Trác Quận…

Posted in U Châu

Tết Đoan Ngọ cắm cỏ ngãi

Tên nhiệm vụ: Tết Đoan Ngọ cắm cỏ ngãi Điều kiện nhiệm vụ: LV 25 Địa điểm: Trác Quận – U Châu. Vật phẩm nhận được:…

Posted in U Châu

Phát tài cả năm

Tên nhiệm vụ: Phát tài cả năm Điều kiện nhiệm vụ: không có Địa điểm: Trác Quận – U Châu Vật phẩm nhận được: Túi hồng…

Posted in U Châu

Ngày tận cùng của Công Tôn Toản

Tên nhiệm vụ: Ngày tận cùng của Công Tôn Toản Điều kiện nhiệm vụ: LV 20 Địa điểm: rừng Dị Huyện – U Châu Vật phẩm…

Posted in U Châu

Đại chiến Hoàng Cân

Tên Q: Đại chiến Hoàng Cân ĐKNV: lv. 31 trở lên. Địa điểm: U Châu, Hương Dũng Hiệu Binh Trường. Phần thưởng: Hộ Sĩ Ba Đậu…