Tô Điền – Su You – 蘇由

Tô Điền – Su You – 蘇由

Tô Điền là thuộc hạ của Viên Thượng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không rõ nguồn gốc xuất thân của ông.

Vào năm Kiến An thứ 9, tức năm 204, khí thế sau trận thắng với Viên Đàm cao ngút, Viên Thượng kéo quân đánh Thanh Châu lần 2 mặc cho tất cả các lời can ngăn, đặc biệt là Thẩm Phối.

Tô Điền được lệnh ở lại cùng Thẩm Phối trấn giữ Nghiệp Thành.

Nhân cơ hội này, Tào Tháo kéo đại quân tấn công Nghiệp Thành. Thẩm Phối kiên cường cố thủ Nghiệp Thành, còn Viên Thượng mãi đến tháng 7 mới cử quân về ứng cứu nhưng bị đánh tan phải chạy sang Trung Sơn.

Thủ thành trong điều kiện không còn ai ứng cứu, khiến lòng quân hoang mang. Lúc này, Thẩm Vinh, cháu của Thẩm Phối mở cổng phía Đông đầu hàng quân Tào. Quân Tào tràn vào, Nghiệp Thành bị hạ.

Sử sách ghi nhận sau khi Nghiệp Thành bị hạ, Tô Điền đã đầu hàng Tào Tháo.

Trong TS Online, ở bản TS VN đời đầu, nhân vật này được dịch tên là Tô Do. Ông xuất hiện trong những nhiệm vụ liên quan đến cuộc chiếm đóng Nghiệp Thành của Tào Tháo.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tô Điền (Bản PC là Tô Do)

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thượng

Level NPC: 89

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Rừng Cao Độ 2 – ID Map: 20822 – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành, Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu