Hô Trụ Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền là Thiền Vu cuối cùng của tộc Nam Hung Nô vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân ở đất Hung Nô, theo bản đồ TS Online là Bắc Bình Châu, giáp Mông Cổ.

Năm 195, sau khu Ư Phu La qua đời, Hô Trù Tuyền là em trai lên thay làm Thiền Vu. Ông phát động phong trào bạo loạn tại Bình Dương chống Tào Tháo vào năm 202, nhưng bị thất bại và hàng họ Tào.

Hô Trù Tuyền chuyển tới Nghiệp Thành sinh sống, sự vụ của Hung Nô ông giao hết lại cho Khứ Ti.

Con trai của Ư Phu La với công chúa nhà Đông Hán là Lưu Uyên được Hô Trù Tuyền nuôi dưỡng, sau này lập ra nhà Hán Triệu.

Trong TS Online, cốt truyện là Tam Quốc, nên nhân vật Hô Trù Tuyền chỉ đóng vai trò làm nhân vật phụ “góp phần” cho các chiến công của những tướng nổi tiếng như Lữ Bố và Tào Tháo trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hô Trù Tuyền

Hệ: Hoả

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Hung Nô

Level NPC: 103

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hoả – Hoả Tâm Nhất Kích – Phong Hoả Luân

Xuất hiện: Sơn Động Tây Sơn – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Lữ Bố lần đầu lập công, Văn Cơ quy Hán

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu