Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻

Cùng họ với Chu Du

Chu Tuấn là một tướng lĩnh, con trai của anh trai của Chu Du, Ông quê ở huyện Tư Thành, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Không rõ lai lịch của cha Chu Tuấn, nhưng rất có thể Chu Du đã nhận nuôi ông sau này.

Sử sách miêu tả ông có phong thái và cử chỉ rất giống Chu Du. Tôn Quyền gả người con gái rất mực yêu quí là Tôn Lỗ Ban cho ông.

Sau khi Chu Du chết, ông được phong chức Kị Đô Úy, sau thăng lên thành Thiên Tướng Quân. Không may thay ông chết sớm mà không đóng góp cho Đông Ngô được gì đáng kể.

Toàn Tông sau đó đề cử Chu Hổ, con trai của Chu Tuấn lên thay cha mình, nhưng Tôn Quyền không đồng ý.

Trong TS Online, tên ông dịch thành Châu Tuấn. Cũng có một nhân vật khác tên là Chu Tuấn, là tướng Đông Hán, sau phục vụ Tôn Quyền. Nhưng vì tên nguyên bản họ Chu 周 trong Chu Du 周瑜 không phải Chu 朱 trong Chu Tuấn 朱雋. Và vì rằng cuộc đời đoản mệnh, nên ông không được nhắc tới trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Châu Tuấn

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Tào Ngụy Trại 4 – ID Map: 21750 – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu