Posted in Giao Châu

Đào hoa biện đích chỉ dẫn

Tên Q: Đào hoa biện đích chỉ dẫn ĐKNV: Không có Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Giao Châu

Thần thú biết ca múa

Tên Q: Thần thú biết ca múa ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến hòn…

Posted in Giao Châu

Hổ phụ vô khuyển tử

Tên Q: Hổ phụ vô khuyển tử ĐKNV: Lv. 25 (cập nhập) Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Ngọc bội mẫn Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Giao Châu

Mã Cách

Tên Q: Mã Cách ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Mã Viễn Kim Đao (công + 24, lv. 99) Nhiệm vụ tiếp theo: Đổng…

Posted in Giao Châu

Đột kích bờ biển Giang Đông

Tên Q: Đột kích bờ biển Giang Đông ĐKNV: Hoàn thành Q Dẹp yên Ba Tài (chọn gia nhập hải tặc) Địa điểm: Giao Châu Phần…

Posted in Giao Châu

Truyền Xuân Thảo đến từ đâu

Tên Q: Truyền Xuân Thảo đến từ đâu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Tân Truyền Văn Chương (trí + 1, SP + 10,…

Posted in Giao Châu

Thịt Chưng

Tên Q: Thịt Chưng ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Thịt chưng 10 cái Nhiệm vụ tiếp theo: Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Giao Châu

Bảo vật Cổ Quốc

Tên Q: Bảo vật Cổ Quốc ĐKNV: Hoàn thành Q Báu vật Nam Việt Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Bùa Tam Vị Chân Hỏa 20…

Posted in Giao Châu

Báu vật Nam Việt

Tên Q: Báu vật Nam Việt ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Tiên Nữ Đồ (trung thành +3) Nhiệm vụ tiếp theo: Bảo vật…