Posted in Tính năng

Phó bản tổ đội – Phó bản đơn

Thời gian: Cả ngày Số lần: Mỗi phó bản đều được vào 1 lần trong ngày ( chưa có chức năng mua thêm ) Tổng…

Posted in Tính năng

Boss Thế Giới

Giới thiệu: Hàng ngày BDY ác ma sẽ hóa thân thành các NPC khác nhau trong game. Sứ mệnh của người chơi là đập chết…

Posted in Tính năng

Bộ Sưu Tập – Thẻ Tướng

Chức năng thẻ tướng Công dụng : Gia tăng chỉ số trạng thái ( int agi def hp sp agi ) cho Người chơi và…

BDY Mini TSOnline
Posted in Tính năng

Giới thiệu chức năng reset pet TSBDY – BDY Mini

Chức năng này giúp người chơi hoàn thiện điểm số status của võ tướng theo hướng mong muốn. Duy nhất chỉ có tại TSOnline Ba Đậu Yêu phiên bản PC