Dị Giới Hộ Phù - Vật phẩm tăng thời gian được phép ở trong Dị Giới TS Online
Posted in Tính năng

Tính năng Dị Giới TS Online Mobile

– Dị Giới là một bản đồ (“map”) đặc biệt mà người chơi bị giới hạn thời gian tối đa ở trong đó. Tỉ lệ…

Tính năng Linh Hồn TSN
Posted in Tính năng Vật phẩm - Trang bị

TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Linh Hồn võ tướng

I, Giới thiệu chung: Linh hồn là tính năng được phát triển riêng dành cho phiên bản TSN Đa Vũ Trụ Võ tướng được trang…

Đào xu BDY - Khai thác thôn thực tệ
Posted in Tính năng

TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống đào Xu BDY – khai thác Thôn Thực Tệ

Tính năng đào xu BDY được phát triển dành riêng cho TSN Đa Vũ Trụ để người chơi có thể khai thác Xu BDY (65343)…

Thần Trang - Trang bị Thần Thoại
Posted in Tính năng Vật phẩm - Trang bị

TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Thần Trang (Trang bị Thần Thoại)

I, Giới thiệu chung Thần Trang (hay có thể gọi là trang bị Thần Thoại) là hệ thống trang bị được phát triển dành riêng…

Posted in Tính năng

Thất Tinh Bổn Mệnh Đăng

Thất Tinh Mệnh Bản Đả Thông Kinh Mạch – Dịch Cân Hoán Cốt, một khái niệm không hề còn xa lạ đối với những con…

Chế độ Tướng Quân - Xuất chiến 4 võ tướng cùng lúc
Posted in Tính năng

Tướng quân – xuất chiến 4 võ tướng cùng lúc

Tính năng tướng quân là một trong những tính năng mới được phát triển thêm ở phiên bản TSOnline Mobile. Người chơi có thể cùng…

Posted in Giới thiệu Tính năng

Kỹ năng vũ khí chuyên dụng cho võ tướng TS Online Mobile

Mỗi một võ tướng có 1 loại vũ khí chuyên dụng riêng biệt, khi sử dụng đúng vũ khí chuyên dụng dành cho võ tướng…

Posted in Giới thiệu Tính năng

Tam Chuyển – Các Skill Hệ Ám

GIỚI THIỆU   STT Giới thiệu Kỹ năng tương đương ( còn gọi là nhìn giống ) Sát thương phụ thuộc ( ATK / INT…

Posted in Giới thiệu Tính năng

Tam Chuyển – Các Skill Hệ Quang

GIỚI THIỆU STT Giới thiệu Kỹ năng tương đương ( còn gọi là nhìn giống ) Sát thương phụ thuộc ( ATK / INT )…

Posted in Giới thiệu Tính năng

Hệ thống tính năng Tam chuyển Tinh Anh: Quang/ Ám (reborn 3)

Phiên bản 1.5.14 của TSBDY đưa người chơi đến với khái niệm mới trong toàn cõi TSOnline BDY : Đẳng cấp Tinh Anh hay còn…