Posted in Pet - Võ tướng

Lã Bố – Lubu – 呂布

Lã Bố – Lubu – 呂布 Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố, tự Phụng Tiên, là một mãnh tướng nhà Đông Hán. Sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓 Đổng Trác là một tướng quân phiệt và một “quyền thần” nhà Đông Hán, là nguyên nhân khởi điểm…

Tôn Quyền reborn 1
Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权 Tôn Quyền, hay Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Tháo – CaoCao – 曹操

Tào Tháo – CaoCao – 曹操 Tào Tháo, hay Thái Tổ Vũ Hoàng đế gọi tắt là Ngụy Vũ Vương, là một nhà cầm quyền…

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Bị – LiuBie – 刘备

Lưu Bị – LiuBie –  刘备 Lưu Bị, hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, là hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời…