Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Đạt đến đẳng cấp Tinh Anh

Tên Q: Đạt đến Đẳng cấp Tinh Anh Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến Địa điểm: Tế đàn, Tiên…

Nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến
Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh khiêu chiến

Tên Q: Tinh Anh khiêu chiến Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh phân biệt. Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới. Phần thưởng:…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh phân biệt

Tên Q: Tinh Anh phân biệt Điều kiện nhiệm vụ: Tái sinh lv 200 Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới Phần thưởng : Lệnh Bài…

Posted in Tiên Giới

Thiện ác phân tranh

Tên Q: Thiện Ác Phân Tranh ĐKNV: Chuyển sinh lv 120. Địa điểm: Tế đàn Tiên Giới – Tiên Giới. Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, thái…

Posted in Tiên Giới

Kêu ngày gọi đêm

Tên Q: Kêu ngày gọi đêm ĐKNV: Hoàn thành Q Thiện ác phân tranh Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm , thái thượng tiên đan. Nhiệm…

Posted in Tiên Giới

Hành trình mạo hiểm

Tên Q: Hành trình mạo hiểm ĐKNV: Hoàn thành Q Kêu ngày gọi đêm Địa điểm: Địa Thiên Uy – Tiên Giới. Phần thưởng: điểm kinh…

Posted in Tiên Giới

Hao Thiên Khuyển bệnh lâu chưa khỏi

Tên Q: Hao Thiên Khuyển bệnh lâu chưa khỏi ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng: lông vũ 7 màu, cường kích hộ uyễn…

Posted in Tiên Giới

Mỹ Hầu gây tai họa

Tên Q: Mỹ Hầu gây tai họa ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng:  Lụa việt nữ, giấy thiên trúc, lông vũ 7 màu….

Posted in Tiên Giới

Thất khiếu hỗn độn

Tên Q: Thất khiếu hỗn độn Đknv : Chuyển sinh lv 25. Địa điểm: tiên giới. Phần thưởng: Kiếm chuyển sinh tăng thuộc tính (+20 ATK,…

Posted in Tiên Giới

Tiên Đồng của Thần Tài

Tên Q: Tiên Đồng của Thần Tài ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng: phúc thần 5 cái, song bảo. Nội dung nhiệm…