Posted in Pet - Võ tướng

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮 Hình Đạo Vinh là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của…

Posted in Pet - Võ tướng

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑 Khứ Ti là Hữu Hiền Vương tộc Thiết Phất bộ phía Nam Hung Nô vào thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Hô Trụ Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉 Hô Trù Tuyền là Thiền Vu cuối cùng của tộc Nam Hung Nô vào cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元 Thạch Thao, tự là Quảng Nguyên là một quan viên nhà Tào Nguỵ trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平 Thôi Châu Bình là một học giả sống vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛 Tô Phi là một viên chỉ huy phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允 Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦 Lưu Kỳ là con của Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu, sau làm Thứ sử Kinh Châu kế…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援 Quách Viện là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Viên Thượng trong cuộc chiến quân phiệt cuối…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Điền – Su You – 蘇由

Tô Điền – Su You – 蘇由 Tô Điền là thuộc hạ của Viên Thượng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không…