Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Huy – Sima Hui -司馬徽

Tư Mã Huy – Sima Hui –司馬徽 Tư Mã Huy (data từ thời TSVN dịch sang thành Thi Mã Chinh), tự là Đức Tháo, hiệu…

Posted in Pet - Võ tướng

Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏

Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏 Nghiêm Nhan là một võ tướng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Theo La Quán…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Bình – Guan Ping – 關平

Quan Bình – Guan Ping – 關平 Quan Bình là một vị tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延

Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延 Ngụy Diên, tự là Văn Trường (là Văn (文) không phải Vân (雲) trong Vân Trường như tên…

Posted in Pet - Võ tướng

Giản Ung – Jian Yong – 簡雍

Giản Ung – Jian Yong – 簡雍 Giản Ung (hay Giản Dung) tự là Hiến Hòa, là một quan viên nhà Thục Hán, chức vụ…

Posted in Pet - Võ tướng

My Phương – Mi Fang – 糜芳

My Phương – Mi Fang – 糜芳 My Phương, tự là Tử Phương, là em của My Trúc, anh của My Phu Nhân, và là…

Posted in Pet - Võ tướng

My Trúc – Mi Zhu – 麋竺

My Trúc – Mi Zhu – 麋竺 My Trúc (bản dịch trong game là Ma Xiêu) tự Tử Trọng, là quan viên và anh vợ…

Posted in Pet - Võ tướng

Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝

Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝 Đặng Chi, tự Bá Miêu, là đại thần, tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Phong – Liu Feng – 劉封

Lưu Phong – Liu Feng – 劉封 Lưu Phong là tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Trường Sa,…

Posted in Pet - Võ tướng

Hồ Ban – Hu Ban – 胡班

Hồ Ban – Hu Ban – 胡班 Hồ Ban là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán…