Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Tân Bình – Xin Ping – 辛評

Tân Bình – Xin Ping – 辛評 Tân Bình, tự là Trọng Trị, là một mưu sĩ cuối thời Đông Hán. Ông là người quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Nam – Zhang Nan – 張南

Trương Nam – Zhang Nan – 張南 Trương Nam là tướng quân của  Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Không rõ quê quán gốc…

Posted in Pet - Võ tướng

Trịnh Huyền – Zheng Xuan – 鄭玄

Trịnh Huyền – Zheng Xuan – 鄭玄 Trịnh Huyền là một nhà Nho, một đại sư về Dịch học, tinh thông ngũ hành và là…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Công Uy – Meng GongWei – 孟公威

Mạnh Công Uy – Meng GongWei – 孟公威 Mạnh Kiến, tự là Công Uy, quen gọi là Mạnh Công Uy, được biết đến là bạn…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Nga – Zhao E – 趙娥

Triệu Nga – Zhao E – 趙娥 Triệu Nga (tên thật của bà), còn được gọi là Bàng Nga Thân, là một liệt nghĩa nổi…

Posted in Pet - Võ tướng

Chúc Tý – Zhu Bi – 祝臂

Chúc Tý – Zhu Bi – 祝臂 Chúc Tý là một tướng cướp nổi lên cuối thời kỳ Đông Hán. Ông quê ở Thủy Ân,…

Posted in Pet - Võ tướng

Lư Thực – Lu Zhi -卢植

Lư Thực – Lu Zhi –卢植 Lư Thực, tự là Tử Cán, là nhà chính trị, quân sự, giáo dục và học giả Kinh học…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Phủ Tung – HuangFu Song – 皇甫嵩

Hoàng Phủ Tung – HuangFu Song – 皇甫嵩 Hoàng Phủ Tung, tự là Nghĩa Chân, là một vị danh tướng tận trung cuối cùng của…

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Nguyên Khởi – Liu Yuanqi – 劉元起

Lưu Nguyên Khởi – Liu Yuanqi – 劉元起 Lưu Nguyên Khởi tên thật là Lưu Kính, là một nhân vật thuộc dòng dõi hoàng thân…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Huân – Zhang Xun – 張勳

Trương Huân – Zhang Xun – 張勳 Trương Huân là một tướng lãnh phục vụ dưới trướng quân phiệt Viên Thuật cuối thời kỳ Đông…