Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Sách – Sun Ce – 孫策

Tôn Sách – Sun Ce – 孫策 Tôn Sách, tự là Bá Phù, là một viên tướng và lãnh chúa trong thời kỳ cuối của…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực – Sun Yi –  孫翊 Tôn Dực là con trai thứ 3 của lão tướng lừng danh cuối thời Đông Hán Tôn Kiên,…

Posted in Pet - Võ tướng

Lăng Thống – Ling Tong – 凌統

Lăng Thống – Ling Tong – 凌統 Lăng Thống, tự là Công Tục, là tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thái – Zhou Tai – 周泰

Chu Thái – Zhou Tai – 周泰 Chu Thái, tự là Ấu Bình, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô. Ông là người Hạ…

Posted in Pet - Võ tướng

Bộ Mã – Bu Zhi – 步騭

Bộ Mã – Bu Zhi – 步騭 Bộ Mã (hay Bộ Chất, Bộ Trắc), tự là Tử Sơn, là một tướng nhà Đông Ngô trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Lữ Phạm – Lu Fan – 呂範

Lữ Phạm – Lu Fan – 呂範 Lữ Phạm (hay Lã Phạm), tự là Tử Hành, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Lữ Mông – Lu Meng – 呂蒙

Lữ Mông – Lu Meng – 呂蒙 Lữ Mông (hay Lã Mông), tự là Tử Minh, là một danh tướng cuối thời Đông Hán, đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Trị – Zhu Zhi – 朱治

Chu Trị – Zhu Zhi – 朱治 Chu Trị, tự là Quân Lý, là quan nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Cam Ninh – Gan Ning -甘寧

Cam Ninh – Gan Ning – 甘寧 Cam Ninh, tự là Hưng Bá, là tướng nhà Đông Ngô trong thời Tam Quốc. Ông là người Ba…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Sử Từ – Taishi Ci -太史慈

Thái Sử Từ – Taishi Ci –太史慈 Thái Sử Từ, tự là Tử Nghĩa, là một tướng cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc….