Mới cập nhật

Bộ sưu tập - Võ tướng
Posted in Tính năng

Bộ sưu tập – Võ tướng TSOnline Mobile

Chính vì cốt truyện của game dựa vào tiểu thuyết Tam Quốc nên trong game người chơi sẽ gặp cũng như có cơ hội thu…

Posted in Tính năng

Hệ Tâm và các kĩ năng thuộc tính Tâm

Hệ Tâm Khi một người đạt được ngưỡng sức mạnh cao nhất của bản thân và thoát ly khỏi những vướng bận trần tục bằng…

Posted in Tính năng

Hệ thống kỹ năng thứ 4 của võ tướng – Skill 4 của pet 4 hệ Phong – Hỏa – Thủy – Địa

Hệ thống kỹ năng thứ 4 của võ tướng – Skill 4 của pet 4 hệ Phong – Hỏa – Thủy – Địa Mỗi võ…

Posted in Tính năng

Hệ thống Auto tự đánh tích hợp và thiết lập Hộp cơ quan (Machine) TS Online Mobile

Hệ thống Auto và Hộp cơ quan (Machine) So với phiên bản trên máy tính – PC, thì phiên bản TSOnline Mobile đã được nâng…

Posted in Pet - Võ tướng

Lã Bố – Lubu – 呂布

Lã Bố – Lubu – 呂布 Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố, tự Phụng Tiên, là một mãnh tướng nhà Đông Hán. Sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓 Đổng Trác là một tướng quân phiệt và một “quyền thần” nhà Đông Hán, là nguyên nhân khởi điểm…

Tôn Quyền reborn 1
Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权 Tôn Quyền, hay Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…