TSN Đa Vũ Trụ: Hệ thống Thần Trang (Trang bị Thần Thoại)

Thần Trang - Trang bị Thần Thoại

I, Giới thiệu chung

 • Thần Trang (hay có thể gọi là trang bị Thần Thoại) là hệ thống trang bị được phát triển dành riêng cho phiên bản TSN Đa Vũ Trụ. Thần Trang được chia thành 5 bộ chính dựa theo 5 chỉ số trạng thái INT – ATK – AGI – DEF – HPX (không có SPX).
 • Trong 5 bộ này thì Thần Trang cũng được chia nhỏ ra thành nhiều loại tăng chỉ số chính để người sử dụng được gia tăng chỉ số trạng thái phù hợp.
 • Một trang bị thần trang sẽ có một chỉ số chính kèm 4 chỉ số phụ (sẽ đề cập chi tiết ở mục Chỉ số phụ bên dưới) và một loại chỉ số được cộng thêm khi mang đủ số lượng món nhất định của bộ đồ.
 • Giá trị tối đa được cộng của chỉ số chính sẽ phụ thuộc vào số sao của Thần Trang. Cấp sao càng cao thì giá trị tối đa của chỉ số được cộng càng cao. Để gia tăng giá trị của chỉ số chính lên mức tối đa thì người chơi sẽ sử dụng tính năng Cường hóa Thần Trang.
 • Ngoài việc chia Thần Trang theo các bộ chỉ số trạng thái và cấp sao thì Thần Trang còn được phân loại theo màu (hay có thể gọi là “phẩm”). Phẩm chất Thần Trang được sắp xếp hiếm dần theo thứ tự như sau: Trắng > Lục > Lam > Tím > Đỏ. Phẩm chất trang bị càng cao thì càng dễ ra thẳng dòng chỉ số phụ hơn.
Phẩm chất Thần Trang
Phẩm chất Thần Trang

II, Chỉ số phụ Thần Trang:

 • Mỗi món Thần Trang đều sẽ có tối đa 4 chỉ số phụ và số lượng chỉ số phụ được kích hoạt sẵn này phụ thuộc vào phẩm của trang bị.
 • Chỉ số phụ này sẽ có ngẫu nhiên 4 trong 16 chỉ số sau và không trùng: HP Max(+)/SP Max(+)/INT(+)/ATK(+)/DEF(+)/AGI(+)/HPX(+)/SPX(+)/HPX(%)/SPX(%)/Né tránh(%)/Mệnh Trung(%)/Đề Kháng(%)
 • Giá trị của các chỉ số phụ này cũng bị giới hạn bởi cấp sao của Thần Trang. Cấp sao càng cao thì giá trị chỉ số phụ cũng sẽ càng cao.
Chỉ số dòng phụ Thần Trang
Chỉ số dòng phụ Thần Trang

III, Cường hóa Thần Trang:

Cường Hóa Thần Trang
Tính năng Cường Hóa Thần Trang
 • Có thể cường hóa Thần Trang đến cấp cao nhất là +15
 • Cường hóa có tỉ lệ thành công, thất bại không mất trang bị, không bị lùi cấp
 • Cường hóa tiêu hao “Thôn thực tệ” – “Xu BDY” (65343), cường hóa cấp càng cao càng tốn nhiều thôn thực tệ. (Tham khảo thêm bài viết Hệ thống đào xu BDY để biết chi tiết cách kiếm Xu BDY)
 • Cường hóa có 2 tác dụng:
  • Tăng giá trị của chỉ số chính, mỗi lần lên cấp cường hóa đều sẽ gia tăng, lần cuối cùng (+15) là tăng nhiều nhất
  • Tăng đến cấp nhất định sẽ mở chỉ số phụ của trang bị (nếu trang bị đó chưa mở hết số dòng thuộc tính phụ) hoặc gia tăng thuộc tính đã có nếu chưa đạt các cấp mở dòng nhất định hoặc đã mở hết 4 dòng thuộc tính phụ (nhưng không lớn hơn giá trị tối đa được giới hạn bởi cấp sao của trang bị). Các cấp nhất định đó là 3,6,9,12,15 (Ví dụ: Khi cường hóa đến cấp 3, nếu Thần Trang chưa mở dòng chỉ số phụ thứ nhất thì sẽ tiến hành mở dòng này và random chỉ số kèm giá trị được cộng. Nếu chỉ số phụ đã được đã mở rồi thì ngẫu nhiên gia tăng giá trị của một trong số các dòng chỉ số phụ đã mở. Tương tự áp dụng cho cấp 6 sẽ mở dòng phụ 2 nếu chưa mở, cấp 9 sẽ mở dòng phụ 3 nếu chưa mở, cấp 12 sẽ mở dòng phụ 4 nếu chưa mở. Cấp 15 mở hết dòng phụ rồi thì sẽ ngẫu nhiên gia tăng giá trị của 1 trong các dòng chỉ số phụ.

IV, Phụ ma Thần Trang:

Phụ ma trang bị
Tính năng Phụ ma trang bị Thần Trang
 • “Phụ ma” sẽ sử dụng vật phẩm có tên gọi là “phù văn” để gia tăng giá trị cộng thêm cho các dòng phụ của Thần Trang.
 • “Phù văn” cũng được chia làm 16 loại thuộc tính trạng thái (như bảng dưới) và phù văn cũng có cấp sao từ 1~6 “sao” (cấp “sao” càng lớn thì giá trị cộng thêm cho dòng phụ sau khi phù ma sẽ càng cao – tham khảo “Bảng chỉ số Phụ Ma”
 • Phù Văn có cấp sao bao nhiêu thì chỉ Phụ Ma được với Thần Trang có cấp sao tương ứng
 • Để Phụ Ma dòng phụ nào của Thần Trang thì cần có Phù Văn thuộc tính tương ứng (VD: Phụ Ma dòng phụ INT của Thần Trang thì cần có Phù Văn thuộc tính INT)
 • Giá trị của dòng phụ phụ sẽ gia tăng ngẫu nhiên (trong giới hạn phụ thuộc cấp sao của Phù Văn). Lần “Phụ Ma” kế tiếp thì giá trị mới sẽ đè lên giá trị cũ (giống tẩy luyện nhưng không biết trước được là tăng bao nhiêu để mà xác nhận, nếu như mix cục phù văn cùi hơn chỉ số hiện tại thì coi như “do em xui thôi”).

Bảng chỉ số Phụ Ma

1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao 6 sao
HP Max/SP Max(+) 25~75 50~125 75~175 125~250 200~350 250~450
INT/ATK/DEF/AGI/HPX/SPX(+) 1~2 2~3 3~5 5~9 7~13 9~15
HPX/SPX(%) 1~2 2~3 3~5 4~7 5~8 7~10
INT/ATK/DEF(%) 1~1 1~2 2~4 3~5 4~6 5~8
Né tránh/Mệnh Trung/Đề Kháng  (%) 1~1 1~2 1~3 2~4 3~5 4~6
Phù Văn
Phù Văn

V, Trọng chế Thần Trang:

 • Tính năng Trọng Chế cho phép làm mới ngẫu nhiên lại loại chỉ số và giá trị các dòng phụ đã mở của thần trang (trong giới hạn tối đa phụ thuộc cấp sao). Cấp cường hóa và dòng chính của thần trang không thay đổi.
 • Điểm số “Phụ Ma” của trang bị sẽ bị reset về 0 sau khi Trọng Chế.
 • Thần trang trọng chế lại cần có cấp “sao” bé hơn hoặc bằng với đạo cụ trọng chế “Thần Công Chùy” (55401/55402).
 • Trọng chế tiêu hao vật phẩm “Thần công chùy” (55401/55402) và Thôn Thực Tệ – Xu BDY (65343)
Thần Công Chùy
Thần Công Chùy
Trọng Chế Thần Trang
Trọng Chế Thần Trang

VI, Phân giải Thần Trang:

 • Phân giải Thần Trang sẽ nhận được vật phẩm Ngọc Cương (55403).
 • Cấp sao của Thần Trang càng cao thì Ngọc Cương nhận được sau khi phân giải Thần Trang càng nhiều.
 • Ngọc Cương có thể sử dụng để đổi sang các vật phẩm khác nhau tùy theo chính sách của quản trị viên.
Phân giải Thần Trang nhận được vật phẩm Ngọc Cương
Phân giải Thần Trang nhận được vật phẩm Ngọc Cương
Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu