Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

“Tào Ngụy đệ nhất danh tướng” khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?

“Tam Quốc diễn nghĩa” tập trung tô vẽ hình tượng anh hùng các danh tướng Thục Hán. Nhưng trên thực tế, đại tướng Tào Ngụy…

Posted in Tin tức

Lưu Bị có “Ngũ hổ tướng”, Tào Tháo có “Ngũ tử tướng”, Tôn Quyền có gì trong tay mà tạo được thế chân vạc lẫy lừng thời Tam Quốc?

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai? Đối với…

Posted in Tin tức

Hai thành trì khó tấn công nhất thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng hết cách, Tôn Quyền bất lực

Thời Tam Quốc có rất nhiều thành trì thích hợp cho việc phòng thủ, trong đó có hai thành trì khiến những nhân vật tài…

Posted in Pet - Võ tướng

Tuân Úc – Xun Yu – 荀彧

Tuân Úc – Xun Yu – 荀彧 Tuân Úc là một trọng thần trong các mưu sĩ của Tào Tháo, được ví ngang với Trương…

Posted in Pet - Võ tướng

Công Tôn Dương – Gongsun Yang – 公孫陽

Công Tôn Dương – Gongsun Yang – 公孫陽 Công Tôn Dương là bộ tướng dưới quyền Tôn Quyền cuối thời Đông Hán đầu thời Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏 Quan Ngân Bình, hay Quan Phụng, là con gái của của Quan Vũ, người đứng đầu…

Posted in Tin tức

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai?

Tam quốc (220-280) là một giai đoạn lịch sử gồm ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Trong trận Xích Bích, Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Du – Zhou Yu – 周瑜

Chu Du – Zhou Yu – 周瑜 Chu Du, tự là Công Cẩn, là đại danh tướng và khai quốc công thần của nhà Đông…

Posted in Tin tức

Võ tướng hẩm hiu nhất Tam Quốc: Từng làm Tào – Tôn – Lưu nể phục nhưng vẫn bị lãng quên

Từng đánh bại Tôn Sách – Tôn Quyền và giúp Tào Tháo – Lưu Bị bình thiên hạ, song số phận bị lịch sử lãng…