Bộ trang bị Bá Lược Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị

TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ LƯỢC KIM

Những món đồ xứng đáng dành cho bá vương / vương tôn / quý sờ tộc.

Loại trang bị INT  Thuộc set đồ Bá Lược Thiên hạ
CÓ LINH KHÍ
CÓ BẠO KÍCH
Số lượng đồ trong 1 set 5 item
Đằng cấp yêu cầu 100

Số lượng đồ mặc để

kích hoạt thuộc tính ẩn ( có cộng dồn )

Dùng cho Char / PET 3 món 200 HP & 200 SP
CHƯA Chuyển sinh 5 món 15 INT
Thuộc tính

Địa/ Thủy

/ Hỏa / Phong

Tổng số % bạo kích

40%

Nhận xét: Hiện tại đối với những bạn theo đường dame int, sát thương int thì đây là bộ trang bị bá đạo và nên dùng nhất hiện nay.

Đẹp về kiểu dángDễ dùng ( chưa chuyển sinh cũng dùng đc, lv yêu cầu có 100, cả char pet đều dùng được ) – Dễ train thuộc tính ( Level 100 ) – Có Bạo kích ( x2 dame ) – Có 2 dòng ( ép lông hay lên level được cộng thêm cho cả 2 dòng )

Vừa có Int, vừa có agi, vừa có def, luyện max + ép lông thì có thể thoải mái đi trước hầu hết các NPC ở Event 2k hoặc 40 để Boom.

Bộ trang bị này có thể kết hợp với các món Bá Lược Fake 1, Bá Lược Fake 2 để ghép thành 1 bộ 5 món mà không cần phải đúng hệ.

Tổng quan: QUÁ TUYỆT VỜI, KHÔNG CÓ KHÔNG ĐƯỢC. 


CHI TIẾT CÁC MÓN ĐỒ

62789 Bálược kim quan (địa)
62790 Bálược kim quan (thủy)
62791 Bálược kim quan (hỏa)
62792 Bálược kim quan (phong)

ÁO

62797 Bálược kim phục (địa)
62798 Bálược kim phục (thủy)
62799 Bálược kim phục (hỏa)
62800 Bálược kim phục (phong)

TAY

62805 Bálược kim oản (địa)
62806 Bálược kim oản (thủy)
62807 Bálược kim oản (hỏa)
62808 Bálược kim oản (phong)

VŨ KHÍ

57949 Bálược kim trượng (địa)
57950 Bálược kim trượng (thủy)
57951 Bálược kim trượng (hỏa)
57952 Bálược kim trượng (phong)

GIẦY

62813 Bálược kim hài (địa)
62814 Bálược kim hài (thủy)
62815 Bálược kim hài (hỏa)
62816 Bálược kim hài (phong)


CÁCH SỞ HỮU, CÁCH KIẾM ĐƯỢC

– Mua trong Lò Luyện -> CH Hoàng Kim -> Trang Bị.

– Vượt tầng 40 Event 40 NPC  hoặc Tầng 18 Event Giải cứu nhị kiều ( 2K )

Facebook Comments