Bùa, phù, ngọc, trục quyển bổ trợ nâng cấp và cường hóa trang bị

Bài viết này mình sẽ tách ra làm 3 phần, để tiện cho việc theo dõi.

Phần 1: Các loại vật phẩm để cường hóa trang bị mặc trên người. Mũ Áo Tay Vũ Khí Giầy  Đặc thủ.

ID ITEM Tên  + Hình ảnh Công dụng Cách sở hữu ở TSBDY-Mobile
55801 Thiên Cơ PhùĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Tăng 10% cơ hội thành công khi luyện hóa trang bị. Sử dụng chung với linh thạch. Chưa có cách sở hữu
55802 Thiên Sư PhùĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Tăng 20% cơ hội thành công khi luyện hóa trang bị. Sử dụng chung với linh thạch. Chưa có cách sở hữu
55851 Chân Thiên Cơ PhùĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Tăng 10% cơ hội thành công khi luyện hóa trang bị. Tác dụng giống với thiên cơ phù. Sử dụng chung với linh thạch. Chưa có cách sở hữu
55852 Chân Thiên Sư PhùĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Tăng 20% cơ hội thành công khi luyện hóa trang bị. Tác dụng giống với thiên sư phù. Sử dụng chung với linh thạch. Chưa có cách sở hữu
55901 Ngọc thánh khiếtCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 3! Ép 1 phát lên luôn cấp 3.

Trước khi ép thì cần ép lên + 1 thuộc tính mà mình mong muốn trước.

 

Chưa có cách sở hữu
55902 Đá thánh khiếtCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 5! Ép 1 phát lên luôn cấp 5. Dùng tương tự ngọc thánh khiết. Chưa có cách sở hữu
55903 Thủy tinh cầu phúcCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 7! Ép 1 phát lên luôn cấp 7. Dùng tương tự ngọc thánh khiết. Chưa có cách sở hữu
55904 Tinh linh cầu nguyệnCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 10! Ép 1 phát lên luôn cấp 10. Dùng tương tự ngọc thánh khiết. Chưa có cách sở hữu
55905 Thiên thần chúc phúcCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 12! Ép 1 phát lên luôn cấp 12. Dùng tương tự ngọc thánh khiết.

Chưa có cách sở hữu
55906 Phật Tổ phù hộCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Vật liệu luyện hóa, giúp trang bị đã dung hợp linh thạch tăng lên cấp 15! Ép 1 phát lên luôn cấp 15. Dùng tương tự ngọc thánh khiết.

Chưa có cách sở hữu
55907 Thiên thần phùCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE Sử dụng linh thạch + phù luyện hóa cùng trang bị có thể tăng khả năng thành công 100%. (Giới hạn linh thạch +9 trở xuống). Sử dụng chung với linh thạch. Chưa có cách sở hữu
55908 Châu Thiên Thần PhùCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Sử dụng linh thạch + phù luyện hóa cùng trang bị có thể tăng khả năng thành công 100%. (Giới hạn linh thạch +14 trở xuống). Sử dụng chung với linh thạch.

Chưa có cách sở hữu
55909 Thiên thần phù (12 cấp)CHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Cường hóa trang bị tăng 80% thành công (linh thạch +12 trở lên). Sử dụng chung với linh thạch.

Chưa có cách sở hữu
55910 Thiên thần phù (0 cấp)CHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Cường hóa trang bị tăng 30% thành công (linh thạch +0trở lên). Sử dụng chung với linh thạch.

Chưa có cách sở hữu
55911 Thiên Hộ PhùCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Luyện hóa thất bại không giảm cấp (+12 trở xuống). Sử dụng chung với linh thạch.

Đổi ở trong phần Gift-Đổi quà tặng

55912 Thần Hộ PhùCHƯA CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Luyện hóa tăng 20%, thất bại không giảm cấp (+10 trở xuống). Sử dụng chung với linh thạch.

Chưa có cách sở hữu

Bonus clip ép linh thạch bằng thiên sư phù, nghịch ngợm cho anh em thưởng lãm. https://youtu.be/30buW729yFU


Phần 2: Các loại phù cường hóa đặc thủ Thiên Quan

Hiện tại, có 4 loại Đặc thủ Thiên quan như sau. Ngọc công kích thiên quan và Ngọc trí lực thiên quan có thể đổi ở Gift -> Quà tặng. Còn Thiên quan mãnh kích và thiên quan pháp thuật tạm thời chưa kiếm được. ^___^ !

23374 Ngọc công kích thiên quan
23375 Ngọc trí lực thiên quan
23376 Thiên Quan Mãnh Kích Vc
23377 Thiên Quan Thuật Pháp Vc

Đặc thủ này pet dùng được nhé

ID ITEM

Tên  + Hình ảnh Công dụng

Cách sở hữu ở TSBDY-Mobile

24501

Thiên quan Cường hóa phùChưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile

– Dùng để ép các đặc thủ thiên quan phía trên trong Chế tạo – Cường hóa.

Đổi trong Gift -> Đổi quà tặng.

24502

Thiên Quan Thái NgọcChưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Tăng 10% tỷ lệ thành công khi kết hợp văn chương, ép cùng thiên quan cường hóa phù ( tham khảo hình ảnh)

 

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24503

Thiên Quan Huyền NgọcChưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Tăng 20% tỷ lệ thành công khi kết hợp văn chương, ép cùng thiên quan cường hóa phù ( tham khảo ảnh trên )

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24504

Thiên Quan Bảo NgọcChưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Tăng 60% tỷ lệ thành công khi kết hợp văn chương, ép cùng thiên quan cường hóa phù ( tham khảo ảnh trên )

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24505

Thiên Quan Thần NgọcChưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Tăng 100% tỷ lệ thành công khi kết hợp văn chương, ép cùng thiên quan cường hóa phù ( tham khảo ảnh trên )

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24506

Chỉ định giai tầng 8Chưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Ép 1 phát mấy cái đặc thủ thiên quan lên luôn tầng 8.

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24507

Chỉ định giai tầng 9Chưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Ép 1 phát mấy cái đặc thủ thiên quan lên luôn tầng 9.

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.

24508

Chỉ định giai tầng 10Chưa thể sử dụng tại TSBDY-Mobile Ép 1 phát mấy cái đặc thủ thiên quan lên luôn tầng 10.

Trong TSBDY-M: Chưa có cách sở hữu.


Phần 3: Các loại phù cường hóa trang bị cho tọa kỵ.

Hiện tại chức năng tọa kỵ đang sắp ra mắt nên anh em

ID ITEM Tên  + Hình ảnh Công dụng Cách sở hữu trong TSBDY-M
24601 Mã an tiến hóa quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Dùng tiến hóa yên ngựa ( ID 31501 -> 31511) , gia tăng năng lực (tiến hóa thất bại có thể bị giảm cấp hoặc mất) Mua ở trong Shop Mall – Mới.10401
24602 Mã tiên tiến hóa quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Dùng tiến hóa roi ngựa ID 31512 -> 31522, gia tăng năng lực (tiến hóa thất bại có thể bị giảm cấp hoặc mất) cách dùng tương tự mã an tiến hóa quyển

 

Mua ở trong Shop Mall – Mới.10401
24603 Mã đăng tiến hóa quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Dùng tiến hóa mã đăng ID 31523 -> 31533, gia tăng năng lực (tiến hóa thất bại có thể bị giảm cấp hoặc mất) cách dùng tương tự mã an tiến hóa quyển

Mua ở trong Shop Mall – Mới.10401
24604 Mã đề tiến hóa quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Dùng tiến hóa vó ngựa ID 31534 -> 31544, gia tăng năng lực (tiến hóa thất bại có thể bị giảm cấp hoặc mất) cách dùng tương tự mã an tiến hóa quyển

Mua ở trong Shop Mall – Mới.10401
24605 Cương thẳng tiến hóa quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Dùng tiến hóa dây cương ID 31545 -> 31555, gia tăng năng lực (tiến hóa thất bại có thể bị giảm cấp hoặc mất) cách dùng tương tự mã an tiến hóa quyền

Mua ở trong Shop Mall – Mới.10401
24606 Tiến Hóa Chúc Phúc thải quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Gia tăng 10% tỷ lệ thành công khi tiến hóa.

Sử dụng chung với tiến hóa quyển ( các mục phía trên )

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24607 Tiến hóa chúc phúc huyền cuốn

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Gia tăng 20% tỷ lệ thành công khi tiến hóa

Sử dụng chung với tiến hóa quyển ( các mục phía trên )

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24608 Tiến hóa chúc phúc bảo cuốn

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Gia tăng 60% tỷ lệ thành công khi tiến hóa

Sử dụng chung với tiến hóa quyển ( các mục phía trên )

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24609 Tiến hóa chúc phúc thần cuốn

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Gia tăng 100% tỷ lệ thành công khi tiến hóa

Sử dụng chung với tiến hóa quyển ( các mục phía trên )

 

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24610 Ngừa bạo thải quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Giảm bớt 10% tỷ lệ mất trang bị khi tiến hóa thất bại

Sử dụng chung với tiến hóa quyển.

Có thể dùng chung với tiến hóa chúc phúc ( các mục phía trên ). 

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24611 Ngừa bạo huyền quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Giảm bớt 20% tỷ lệ mất trang bị khi tiến hóa thất bại

Sử dụng chung với tiến hóa quyển.

Có thể dùng chung với tiến hóa chúc phúc ( các mục phía trên ). 

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24612 Ngừa bạo bảo quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Giảm bớt 60% tỷ lệ mất trang bị khi tiến hóa thất bại

Sử dụng chung với tiến hóa quyển.

Có thể dùng chung với tiến hóa chúc phúc ( các mục phía trên ).

Chưa có cách mua trong ts bdy – m
24613 Ngừa bạo thần quyển

ĐÃ CÓ TÁC DỤNG Ở TS BDY – MOBILE

Giảm bớt 100% tỷ lệ mất trang bị khi tiến hóa thất bại

Sử dụng chung với tiến hóa quyển.

Có thể dùng chung với tiến hóa chúc phúc ( các mục phía trên ).

Chưa có cách mua trong ts bdy – m

 

Facebook Comments