Bộ trang bị Bá Hồn Kim (thuộc tính)

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị

TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ BÁ HỒN KIM

Những món đồ xứng đáng dành cho bá vương / vương tôn / quý sờ tộc.

Loại trang bị ATK Thuộc set đồ Bá Hồn Thiên hạ
CÓ LINH KHÍ
CÓ BẠO KÍCH
Số lượng đồ trong 1 set 5 item
Đằng cấp yêu cầu 100

Số lượng đồ mặc để

kích hoạt thuộc tính ẩn ( có cộng dồn )

Dùng cho Char / PET 3 món 200 HP & 200 SP
CHƯA Chuyển sinh 5 món 15 ATK
Thuộc tính

Địa/ Thủy

/ Hỏa / Phong

Tổng số % bạo kích

40%

Nhận xét: Bộ đồ best của best dành cho những ai dame mê sát thương vật lý – dame atk – oánh 1 phát chết luôn 1 mạng

Đẹp về kiểu dángDễ dùng ( chưa chuyển sinh cũng dùng đc, lv yêu cầu có 100, cả char pet đều dùng được ) – Dễ train thuộc tính ( Level 100 ) – Có Bạo kích ( x2 dame ) – Có 2 dòng ( ép lông hay lên level được cộng thêm cho cả 2 dòng )

Vừa có Atk, vừa có agi, vừa có def, lại còn có cả Bonus 200 SP ( thứ mà hầu hết các bá vương hay bị thiếu )

Bộ trang bị này có thể kết hợp với các món Bá Lược Fake 1, Bá Lược Fake 2 để ghép thành 1 bộ 5 món mà không cần phải đúng hệ.

Tổng quan: BÁ VƯƠNG MÀ KHÔNG CÓ BỘ NÀY THÌ TĂNG HẾT STATUS VÀO SPX CHO LÀNH.


CHI TIẾT CÁC MÓN ĐỒ

62785 Báhồn kim trụ (địa)
62786 Báhồn kim trụ (thủy)
62787 Báhồn kim trụ (hỏa)
62788 Báhồn kim trụ (phong)

ÁO

62793 Báhồn kim khải (địa)
62794 Báhồn kim khải (thủy)
62795 Báhồn kim khải (hỏa)
62796 Báhồn kim khải (phong)

TAY

62801 Báhồn kim oản (địa)
62802 Báhồn kim oản (thủy)
62803 Báhồn kim oản (hỏa)
62804 Báhồn kim oản (phong)

VŨ KHÍ

57945 Báhồn kim kiếm (địa)
57946 Báhồn kim kiếm (thủy)
57947 Báhồn kim kiếm (hỏa)
57948 Báhồn kim kiếm (phong)

GIẦY

62809 Báhồn kim hài (địa)
62810 Báhồn kim hài (thủy)
62811 Báhồn kim hài (hỏa)
62812 Báhồn kim hài (phong)


CÁCH SỞ HỮU, CÁCH KIẾM ĐƯỢC

– Mua trong Lò Luyện -> CH Hoàng Kim -> Trang Bị.

 

– Vượt tầng 40 Event 40 NPC  hoặc Tầng 18 Event Giải cứu nhị kiều ( 2K )

Facebook Comments