Lĩnh Ngộ Đơn – tăng điểm trạng thái của võ tướng tùy ý

Lĩnh ngộ đơn là gì ? Là đan dược bí truyền do admin BDY dầy công nghiên cứu, thiên biến vạn hóa, biến tướng sức mạnh 7 x 7 = 56 ngày mới chế biến ra được. Giúp pet thông minh ra

Có 6 loại lĩnh ngộ đơn tương ứng với 6 loại trạng thái ( stt ) INT, ATK, DEF, HP, SP, AGI.


Tác dụng của lĩnh ngộ đơn là:

Hiểu nôm na rằng Lĩnh ngộ đan giúp cho võ tướng ( Pet ) tăng điểm trạng thái khi lên level theo như những gì ta chỉ định. Nói dễ hiểu hơn là Quan Vũ của bạn nếu từ level 1 lên level 2 sẽ cộng điểm trạng thái ( stt ) ngẫu nhiên và atk int def hp sp agi. Nhưng có lĩnh ngộ đơn thì bạn muốn hắn ta cộng gì thì hắn ta phải cộng cái đấy.

Cách sử dụng:

– Để, mở, lấy lĩnh ngộ vào giao diện balo như hình. Lưu ý để lĩnh ngộ ở tiền trang không hiện dòng lĩnh ngộ.

– Vào giao diện pet để sử dụng. Lưu ý các pet level 200 sẽ không hiện dòng màu vàng này để lĩnh ngộ.

– Trước khi lên level thì ấn lĩnh ngộ, lên level xong pet sẽ cộng điểm theo đúng những gì bạn mong muốn.


Các lưu ý khi sử dụng:

– Sử dụng được tối đa 20 viên các loại. KHÔNG PHẢI MỖI LOẠI. Ví dụ 20 viên int HOẶC 10 int 10 atk HOẶC 5 int 5 atk 5 def 5 hp. Các bạn có thể kiểm tra ở giao diện thông tin chi tiết của pet.

– KHÔNG thể sử dụng cùng 1 lúc 20 viên mà dùng từng viên 1.


Cách sở hữu, kiếm ra:

– Hoàn thành các thành tựu trong Thành tựu -> Đột phá -> Năng lực

– Mở ” Năng diệu túi” có được nhờ  Điểm danh hàng ngày ở mục Gift vào lần thứ 11 và 25

Facebook Comments