Bộ trang bị Hủy Văn

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị

TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ HỦY VĂN

Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ học cao nhất

Loại trang bị INT Thuộc set đồ Hủy Văn
Không có Linh khí Số lượng đồ trong 1 set 5 item
Đằng cấp yêu cầu 120

Số lượng đồ mặc để

kích hoạt thuộc tính ẩn ( có cộng dồn )

Dùng cho Char / PET 3 món 30 AGI
Chuyển sinh 5 món 70 INT
Thuộc tính

Địa/ Thủy

/ Hỏa / Phong

 

 

 


CHI TIẾT CÁC MÓN ĐỒ

20986 Hủy Văn Địa Cân
20987 Hủy Văn Thủy Cân
20988 Hủy Văn Hỏa Cân
20989 Hủy Văn Phong Cân

ÁO

19809 Hủy Văn Địa Sam
19810 Hủy Văn Thủy Sam
19811 Hủy Văn Hỏa Sam
19812 Hủy Văn Phong Sam

TAY

21658 Hủy Văn Địa Oản
21659 Hủy Văn Thủy Oản
21660 Hủy Văn Hỏa Oản
21661 Hủy Văn Phong Oản

VŨ KHÍ

15105 Hủy Văn Địa Kinh
15106 Hủy Văn Thủy Kinh
15107 Hủy Văn Hỏa Kinh
15108 Hủy Văn Phong Kinh

GIẦY

22063 Hủy Văn Địa Ngoa
22064 Hủy Văn Thủy Ngoa
22065 Hủy Văn Hỏa Ngoa
22066 Hủy Văn Phong Ngoa


CÁCH SỞ HỮU, CÁCH KIẾM ĐƯỢC

– Mua trong Lò Luyện -> CH Hoàng Kim -> Trang Bị.

 

Facebook Comments