Bộ trang bị Phục Hổ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị

TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ PHỤC HỔ

Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ học cao nhất

Loại trang bị INT Thuộc set đồ Phục Hổ
Không có Linh khí Số lượng đồ trong 1 set 5 item
Đằng cấp yêu cầu 142

Số lượng đồ mặc để

kích hoạt thuộc tính ẩn ( có cộng dồn )

Dùng cho Char / PET 3 món 10 DEF
CHƯA Chuyển sinh 5 món 50 INT
Thuộc tính

Địa/ Thủy

/ Hỏa / Phong

 

 

 


CHI TIẾT CÁC MÓN ĐỒ

20967 PhụcHổĐịaQuan
20968 PhụcHổThủyQuan
20969 PhụcHổHỏaQuan
20970 PhụcHổPhongQuan

 

ÁO

19789 PhụcHổĐịaBào
19790 PhụcHổThủyBào
19791 PhụcHổHỏaBào
19792 PhụcHổPhongBào

 

TAY

21638 PhụcHổĐịaOản
21639 PhụcHổThủyOản
21640 PhụcHổHỏaOản
21641 PhụcHổPhongOản

 

VŨ KHÍ

15086 PhụcHổĐPhiến
15087 PhụcHổTPhiến
15088 PhụcHổHPhiến
15089 PhụcHổPPhiến

 

GIẦY

22985 PhụcHổĐịaLý
22986 PhụcHổThủyLý
22987 PhụcHổHỏaLý
22988 PhụcHổPhongLý

 


CÁCH SỞ HỮU, CÁCH KIẾM ĐƯỢC

– Mua trong Lò Luyện -> CH Hoàng Kim -> Trang Bị.

– Tham gia sự kiện Đóng góp cho Newbie tạo nick mới từ tháng 7. Chi tiết xem tại: Hướng dẫn nhận đồ cho Newbie Tháng 7

Facebook Comments