Dạ chiến Trương Phi

Tên Q: Dạ chiến Trương Phi
ĐKNV: Hoàn thành Q Thất bại của Ký Huyện
Địa điểm: Ích châu.
Vật phẩm: điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến quan phủ 2 tại Thành Đô, đối thoại với Lưu Chương.
– Đến quan phủ 2 Nam Trịnh thành đối thoại với Trương Lỗ, đồng ý tới Hà Manh quan giúp đỡ.
– Đến Hà Manh Dinh, đối thoại với Mã Siêu.
– Ra ngoài dinh, tọa độ 2462 : 795 chiến đấu với Mạnh Đạt, Mã Lụy, Truyền Đồng, Lai Cung, Bành Dạng, Thục Binh 5 người, tham chiến 2x Nghanhcungthu, phải thắng trong vòng 5 hiệp.
– Đến 369:355 xuất hiện đối thoại, (có cảnh TP vs MS) trở về Hà Manh Dinh đối thoại với Mã Siêu.
– Trên đường trở về nam trịnh tại [2202:455] gặp Trương vệ cản trở.
– Trở về Dinh gặp Mã Siêu là kết thúc nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu