Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Giới thiệu

Tổng hợp các bãi khoáng theo từng level ở TS Mobile

Trong tsonline, tính tới phiên bản hiện tại của mobile thì khoáng có level thấp nhất là level 2, còn khoáng có level cao nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Tin tức

Vị tướng ‘ít tiếng tăm’ và trận quyết định giúp Lưu Bị có tiền đề để chia 3 thiên hạ

Trước khi thế chân vạc được thiết lập, không phải Quan Vũ hay Trương Phi, Hoắc Tuấn mới chính là võ tướng giúp Lưu Bị…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛 Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠 Hoàng Trung, hay bị dịch sai là Huỳnh Trung, tự Hán Thăng, là lão tướng nhà Thục Hán…

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Thống – PangTong – 龐統

Bàng Thống – PangTong – 龐統 Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên biệt danh Phượng Sồ, là mưu sĩ đại tài nhưng yểu mệnh của…

Posted in Pet - Võ tướng

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮 Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Vũ Hầu, là một…

Posted in Ích Châu

Đại phá núi Thiên Đãng

Tên Q: Đại phá núi Thiên Đãng ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Random Thục…