Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Tin tức

Vị tướng ‘ít tiếng tăm’ và trận quyết định giúp Lưu Bị có tiền đề để chia 3 thiên hạ

Trước khi thế chân vạc được thiết lập, không phải Quan Vũ hay Trương Phi, Hoắc Tuấn mới chính là võ tướng giúp Lưu Bị…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠 Hoàng Trung, hay bị dịch sai là Huỳnh Trung, tự Hán Thăng, là lão tướng nhà Thục Hán…

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Thống – PangTong – 龐統

Bàng Thống – PangTong – 龐統 Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên biệt danh Phượng Sồ, là mưu sĩ đại tài nhưng yểu mệnh của…

Posted in Pet - Võ tướng

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮 Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Vũ Hầu, là một…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tương hội sông Phù

Tên Q: Tương hội sông Phù ĐKNV: Hoàn thành Q Lưu Bị đến Thục Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, Random…

Posted in Ích Châu

Mật kế của Trương Tùng

Tên Q: Mật kế của Trương Tùng ĐKNV: không Đia điểm:  Ích Châu Vật phẩm có được: Nước Trục Mạng sp 126, hp126 mỗi thứ…