Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Tin tức

Vì sao Lưu Phong chết lại không thể trách Lưu Bị hay Gia Cát Lượng?

Cái chết của Lưu Phong không thể trách Lưu Bị, cũng không thể đổ lỗi cho Gia Cát Lượng, mà vì chính bản thân Lưu…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Ích Châu

Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân

Tên Q: Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân ĐKNV: lv 25 Địa điểm:  Ích Châu Phần thưởng: 10 cái Hoa Linh Chi (…

Posted in Ích Châu

Nộ trảm Lưu Phong

Tên Q: Nộ trảm Lưu Phong ĐKNV: Hoàn thành Q Hán Trung Vương Địa điểm:  Ích Châu Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp…

Posted in Ích Châu

Dạ chiến Trương Phi

Tên Q: Dạ chiến Trương Phi ĐKNV: Hoàn thành Q Thất bại của Ký Huyện Địa điểm: Ích châu. Vật phẩm: điểm kinh nghiệm Nội…