Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Đáng tiếc khi Triệu Vân không có cơ hội đọ sức với ba vị chiến tướng này

Triệu Vân gần như cả đời không gặp phải đối thủ có thể đánh bại được ông. Vì thế mà rất nhiều người đã cảm…

Posted in Pet - Võ tướng

Hứa Chử – Xu Zhu – 許褚

Hứa Chử – Xu Chu – 許褚 Hứa Chử là một mãnh tướng và một công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Đức – Pang De -龐德

Bàng Đức – Pang De –龐德 Bàng Đức, là một võ tướng Tây Lương, từng phục vụ dưới quyền Mã Đằng và Mã Siêu, sau…

Posted in Tin tức

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều tướng địch nhất nước Thục ?

Người này từng được Lưu Bị ví như “người huynh đệ thứ tư” của mình, nhân vật này luôn nằm trong danh sách những mãnh…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃 Từ Hoảng là một vị tướng được các nhà phê bình lịch sử đánh giá xuất sắc nhất…

Posted in Tin tức

Tào Tháo cả đời xem trọng và “thèm khát” 5 vị tướng này nhất, đáng nói 3 trong “ngũ hổ tướng” của Lưu Bị đều có mặt

Tào Tháo không chỉ rất cởi mở mà còn có mắt nhìn người rất chuẩn, người lọt vào mắt xanh của Tào Tháo đều không…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛 Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲 Triệu Vân, tự Tử Long, là một danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một…