Chu Du – Zhou Yu – 周瑜

Chu Du – Zhou Yu – 周瑜

Chu Du, tự là Công Cẩn, là đại danh tướng và khai quốc công thần của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Ông là một nhà quân sự tài ba, một tướng quân trứ danh trong lịch sử Trung Quốc. Chu Du sinh tại huyện Thư, quận Lư Giang, phía nam Thọ Xuân, Từ Châu.

Chu Du tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng nhất vùng. Ông chăm chỉ khổ tu binh pháp, lại có biệt tài về nghệ thuật, nhất là âm nhạc; ông có thể chỉ ra người đánh sai nốt nhạc trong một dàn hòa âm cung đình. Hơn thế, ông còn sở hữu vẻ điển trai và sự đức độ khiến cho những lời bình phẩm về ông không gì khác ngoài ca tụng.

Thuở trẻ, ông đã kết bạn với Tôn Sách, con của Tôn Kiên, và giúp đỡ rất nhiều cho gia tộc họ Tôn, sau này, khi Tôn Kiên bị giết trong cuộc đối đầu với Lưu Biểu, lại thêm Tôn Sách lập công nhưng không được Viên Thiệu ghi nhận nên Tôn Sách quyết định ly khai, mời Chu Du về cố vấn bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp.

Với tài cán của cả 2, họ nhanh chóng làm chủ các quận ở Giang Đông từ Hoàng Giang, Dương Lợi đến Mạt Lăng, Giang Thừa, đánh đâu thắng đó. Chu Du lại kết bạn và mời được Lỗ Túc về phục vụ Tôn Sách.

Tôn Sách báo thù cho cha, tấn công Lưu Biểu và Hoàng Tổ. Với sự phò tá của Chu Du, đại binh của Hoàng Tổ được Lưu Biểu viện trợ thua tan tác nhưng chưa giết được. Ở Hoãn Thành, 2 người gặp được 2 đại tiểu thư xinh đẹp nức tiếng vùng Giang Đông con gái Kiều Công (Kiều Quốc Lão). Tôn Sách lấy Đại Kiều, Chu Du lấy Tiểu Kiều.

Chưa được bao lâu thì Tôn Sách bị thích khách giết chết, Tôn Quyền kế nhiệm anh mình, Chu Du từ Ba Khâu về Ngô Quận chịu tang Tôn Sách sau đó được giữ lại phục vụ Tôn Quyền. tiếp tục báo thù cho cha và anh.

Họ Tôn xây dựng lực lượng khiến Tào Tháo e ngại, bèn gửi thư bắt Tôn Quyền gửi người làm con tin, từ đó nảy sinh mẫu thuẫn nội bộ 1 bên chủ trương hòa hoãn đồng ý nộp con tin do Trương Chiêu đứng đầu, 1 bên chủ trương phản kháng do Chu Du và Lỗ Túc đứng đầu.

Tôn Quyền đem quân tiến đánh Kinh Châu giết Hoàng Tổ, thấy vậy, Tào Tháo gấp rút kéo đại quân nam tiến tranh giành Kinh Châu. Lưu Biểu bệnh chết con là Lưu Tông thay thế lại đầu hàng Tào Tháo. Quân của Tôn Quyền liên kết cũng Lưu Bị phản kháng quân Tào do Chu Du làm Đô Đốc lãnh đạo chiến sự ở trận Xích Bích lừng danh. Nhờ sự lãnh đạo Chu Du và cùng với kế sách tinh vi của Bàng Thống, đại quân Tào Tháo thua tan tác và bị tiêu diệt gần hết.

Sau trận Xích Bích, họ Tôn lại tiếp tục tiến đánh Kinh Châu, Lưu Bị theo kế sách của Gia Cát Lượng chiếm các quận miền nam Kinh Châu.

2 năm sau trận Xích Bích, Chu Du bệnh chết, lúc biết mình không qua khỏi, ông viết thư nhắn nhủ Tôn Quyền 3 việc: tiến cử Lỗ Túc, đề phòng Tào Tháo và đừng quên mối nguy Lưu Bị.

Trong TS Online, hình tượng nhân vật Chu Du bị “vấy bẩn” đôi chút về tính cách theo cách tả của La Quán Trung (LQT) trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ở đây, ông có lòng đố kỵ với Gia Cát Lượng, và ngay cả những văn phong trong game cũng không thể hiện được sự đức độ trong con người ông. Tuy vậy, không thể đổ hết lỗi cho LQT được, vì nếu không có ông, chắc cũng chẳng có Tam Quốc cho chúng mình trải nghiệm nhỉ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chu Du

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 135

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Tường Băng – Băng Kiếm – Băng Đá

Xuất hiện: Nhà Chu Du – Kiến Nghiệp Thành – Giang Đông (Dương Châu)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chọc giận Chu Du lần 3, Hai nàng Kiều thông minh, Giang Lăng đẫm máu, Liệt hỏa Xích Bích

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu