Posted in Tin tức

Cuộc khởi nghĩa khăn vàng đẫm máu, mở đầu thời Tam quốc ở Trung Hoa

Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong bối cảnh người dân Trung Hoa thời nhà Hán chịu nhiều cùng cực, đối mặt với nạn đói, lũ…

Posted in Tin tức

Võ tướng mà Gia Cát Lượng tán dương nhất, chỉ tiếc rằng chưa bao giờ được lộ mặt trong “Tam Quốc diễn nghĩa”

Gia Cát Lượng cả đời chỉ đề cử với Lưu Thiện đúng một võ tướng là Hướng Sủng, ngay đến cả Khương Duy cũng chưa…

Posted in Tin tức

Trách nhiệm Gia Cát Lượng trong cái chết của Ngụy Diên

Gia Cát Lượng sớm qua đời vì lâm trọng bệnh, không kịp giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong nội bộ nhà Thục Hán…

Posted in Tin tức

Lưu Bị có “Ngũ hổ tướng”, Tào Tháo có “Ngũ tử tướng”, Tôn Quyền có gì trong tay mà tạo được thế chân vạc lẫy lừng thời Tam Quốc?

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai? Đối với…

Posted in Tin tức

Thục Hán có rất nhiều hàng tướng nổi tiếng nhưng Gia Cát Lượng đã quá bất công với người này?

Bên cạnh những danh tướng như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, nhà Thục Hán còn có không ít những hàng tướng không kém phần…

Posted in Tin tức

Vì những điều này, Tào Tháo mang tiếng oan ngàn năm, Quan Vũ, Khổng Minh cũng bị hiểu lầm

4 chi tiết hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa dưới đây chính là nguyên nhân khiến những nhân vật nổi tiếng thời…

Posted in Tin tức

7 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc

Tuân Úc Luận về chiến lược, Tuân Úc là người lập ra con đường quân sự và quy hoạch bản đồ thống nhất phương Bắc,…

Posted in Tin tức

Lưu Bị trước khi mất nói: người này không nên dùng, Gia Cát Lượng không nghe theo, rốt cục phải trả giá đắt

Trước khi lâm chung, Lưu Bị từng dặn dò Gia Cát Lượng tuyệt đối không được để một người đắc thế, nếu không Thục Hán…

Posted in Tin tức

Hai thành trì khó tấn công nhất thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng hết cách, Tôn Quyền bất lực

Thời Tam Quốc có rất nhiều thành trì thích hợp cho việc phòng thủ, trong đó có hai thành trì khiến những nhân vật tài…

Posted in Tin tức

Sư phụ của Gia Cát Lượng, người bồi dưỡng nên một quân sư xuất chúng, đã dự đoán chính xác cuộc đời của Khổng Minh

Bất luận là từng đọc Tam Quốc hay xem các bộ phim về Tam Quốc, không ai không bị thuyết phục bởi tài thao lược…