Tào Xung – Cao Chong – 曹冲

Tào Xung – Cao Chong – 曹冲

Tào Xung (Tào Thống), tự Thương Thư, là con của thừa tướng, ông tổ nhà Tào Ngụy là Tào Tháo. Ông sinh tại đất Bạc Châu, tỉnh An Huy, Duyệt (Việt) Châu.

Tào Xung là con người vợ thứ 4 của Tào Tháo, rất được lòng Tào Tháo bởi sự thông minh ngay từ khi còn rất nhỏ.

Nhân dịp nhà khu vực Giang Đông dâng lễ lấy lòng nước Ngụy, họ dâng lên một con voi (một con vật rất hiếm tại đây), Tào Tháo cho ra đố xem ai cân được trọng lượng con voi. Tào Xung lúc đó mới chỉ 6 tuổi đã xin được thử. Ông cho con voi lên thuyền rồi vạch mốc phần bị chìm của thuyền, sau đó thay thế voi bằng đá, rồi dùng cân cân số đá đã bỏ lên. Điều này làm mọi người vô cùng nể phục và Tào Tháo thì rất đỗi hãnh diện.

Tuy vậy, ông chết khi còn rất trẻ, và nhiều người nghi ngờ rằng cái chết của ông có liên quan đến việc tranh giành quyền thừa kế giữa các người con của Tào Tháo. Cha ông là Tào Tháo vô cùng thương tiếc con mình và hối hận vì chưa cưới vợ cho con khi còn sống. Ông quyết định tìm nữ nhi chết trẻ để kết duyên cho con mình dưới âm phủ rồi hợp táng cho cả hai.

Trong TS Online, không vì sự yểu mệnh của Tào Xung, mà ông ít được nhắc tớ. Tài năng của Tào Xung được tôn vinh trong game qua việc dùng sự kiện “cân voi” để làm điều kiện cho nhân vật có thể cưỡi các loài thú khác ngoài ngựa.

Vậy bạn có ấn tượng gì về nhân vật này không?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Xung (Tào Thống)

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 134

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Vũ Điệu Nóng Bỏng – Cuồng Diêm Trảm – Liêu Nguyên Hỏa

Xuất hiện: Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Xung cân voi

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu