Yêu thầm Phụng Nhi

Tên Q: Yêu thầm Phụng Nhi
ĐKNV: không có.
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng: Lều hành quân
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Quảng Trường Tương Dương đối thoại với Trung Quân Hiệu, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Đàn Khay lượm Văn Tâm Lan đưa cho Phụng Nhi.
– Trở về Quảng Trường tìm Trung Quân Hiệu thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu