Yêu người hơn yêu danh tiếng

Tên Q: Yêu người hơn yêu danh tiếng
ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 1
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên hạ đệ nhất giang sơn
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Giang Linh Thành tại Quan Phủ (21302) đối thoại với Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Rừng Lâm Hà tại Kinh Nam (23831) đối thoại với Triệu Vân và vào chiến đấu với Trần Ứng, Bào Long, Lính Biên Phòng 5 người (Nhất thiết trong 3 hiệp phải kết thúc).
– Thắng lợi ta đến Quế Dương Quan Phủ (23302) đối thoại với Triệu Phàm.
– Trở về Rừng Lâm Hà (23831) đối thoại với Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Thôn Quế Dương trong căn phú hộ (23104) tìm rượu ngũ cốc đưa cho Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
– Tới cửa vào Thôn Quế Dương (23041) đối thoại với Triệu Phàm và vào chiến đấu với Triệu Phàm, Lưu Ấp, Tôn Dự, Tr.Đao Binh 5 người (Nhất thiết trong 3 hiệp phải kết thúc).
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu